En skulptur av en engel ved et gravsted på kirkegården bak Gamle Aker kirke i Oslo.
Gravplassetaten i Oslo sparte 180.000 kubikkmeter med vann på ett år. De har ambisjoner om å redusere vannbruken ytterligere.

Oslo kommune kutter vannforbruk på gravlundene

Gravplassetaten i Oslo reduserte bruken av drikkevann til vanning fra 280.000 til 100.000 kubikkmeter på ett år. Nå vil de spare enda mer.

Publisert

Gravplassetaten bruker automatiske vanningsanlegg for å stelle sine gravplasser. Nå vanner de bare i en begrenset periode på natten for å forhindre fordamping.

Mindre vannkrevende arter

– Videre tester vi ut mindre vannkrevende blomsterarter, samtidig som vi senker gravbedene for at planterøttene lettere skal kunne hente vann ned i jorden. Vanningen er kun begrenset til tiden det tar for blomster å slå røtter, forklarer fungerende leder for avdeling gravplasser, Stein Edvard Nerland, i en pressemelding.

Selv om gravplassetaten sparte 180.000 kubikkmeter vann på ett år har de fortsatt ambisjoner om å bruke enda mindre. 

Bytter plen med eng

En måte de gjør dette på er å sette av større arealer på gravplassene til eng istedenfor plen. 

Denne klippes kun en gang i året og bidrar til bedre biomangfold for insekter og planter.

Powered by Labrador CMS