Ungdom buss
Venstre vil la alle under 18 reise gratis på buss, trikk og bane i Oslo. I tillegg vil de gi unge et fritidskort verdt 5.000 kroner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

— Gi ungdom gratisreise med buss og bane, og fritidskort verdt 5.000 kroner

Ikke alle liker å gå på ski eller spille i korps, men om ungdommene gjør det, eller om de heller vil spille fotball, skrive dikt eller prøve å utvikle en bedrift, så skal de oppmuntres.

Linn Beate Kaald Thoresen
Linn Beate Kaald Thoresen er Venstres førstekandidat til Grorud bydelsutvalg.

I Venstre synes vi talenter og engasjement er verdt å utvikle og ta vare på. Unge talenter og ungt engasjement er ekstra viktig, fordi da handler det om å finne sin vei som menneske.

Når vi i Venstre vil prioritere å gi barn og ungdommer like muligheter til å utvikle sine talenter og interesser er det et rent verdivalg. Et ungt menneske skal ikke behøve å være heldig med inntekten til foreldrene eller oppvekstmiljøet for å utvikle seg selv og talentene sine til fulle. Samfunnet er dessverre slik at mye avhenger nettopp av disse faktorene i ungdommers liv.

Kutt egenandel i idrettslag

Som lærer ser jeg ungdommer med gnist i øynene og mening i hjertet, men også ungdommer som har tatt feil veivalg og ungdommer som sliter med å mestre livet og tro på sine egne evner. Alle trenger at flere voksne tror på dem. Vi må bygge landsbyen rundt ungdommene våre.

Vi i Venstre prioriterer ungdom når vi får muligheten. Regjeringen ønsker å innføre et fritidskort for ungdom, og Oslo Venstre vil bruke 5.000 kroner per ungdom per år på et slikt kort i Oslo kommune. Kortet skal kunne brukes til å betale for deltagelse i idrettslag og kulturaktiviteter. I tillegg vil Venstre gi tilskudd til å redusere egenandelen i idrettslag i områder av Oslo hvor deltagelsen i idrett er lav.

Gratis kollektivtransport

Vi tror det vil være viktig for mange å få muligheten til å være med i idrett og kultur. Vi vil også la ungdommer under 18 år kjøre kollektivtrafikk gratis. Vi tror det vil være verdifullt å gjøre det lettere for ungdommer å være med på aktiviteter som de selv ønsker på tvers av byen.

Venstre vil ha et godt og variert fritidsklubbtilbud i hele byen. Vi støtter øvingslokaler for unge band, som Fyrhuset på Kalbakken, og vi vil ha Biblo, barne- og ungdomsbibliotek, blant annet på Grorud. Vi vil også ha mer åpne idretts- og kulturanlegg etter modell fra bibliotekene, slik at ungdommer kan bruke dem fritt under ansvar.

Det er også viktig at vi bygger nok areal til skoler, barnehager og andre sosiale og kulturelle tilbud både i nye områder i Oslo og i gamle områder som vokser, slik at vi bygger nye og gamle lokalsamfunn med kvalitet. Det er her barna og ungdommene skal vokse opp og leve meningsfylte liv hvor de får bruke talentene sine og finne lykke.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer