– Vi har hatt en jevn dialog med ulike saksbehandlere i Oslo kommune og har levert alt vi skal, sier AUF-leder Varin Hiwa.
– Vi har hatt en jevn dialog med ulike saksbehandlere i Oslo kommune og har levert alt vi skal, sier AUF-leder Varin Hiwa.

Oslo kommune vil gjennomgå støtten til AUF

Kulturetaten i Oslo vil gå gjennom vedtak om støtte til AUF, ifølge VG. Ungdomspartiet sier de har gjort det de kan for å følge regelverket.

Publisert

Bakgrunnen er den såkalte 10-kronersvervingen.

Til VG sier Geir Nikolai Rege, leder for seksjonen for tilskudd i kulturetaten i Oslo kommune, at han ikke får tallet på medlemmer som kun betaler 10 kroner i kontingent, til å stemme med kriteriene kommunen har satt.

– Kulturetaten vil umiddelbart igangsette en intern gjennomgang av vedtakene som er gjort etter at den nye forskriften forelå i 2016. Skulle det være gjort en saksbehandlingsfeil som har fått konsekvenser for utfallet av vedtaket, må vi ta stilling til hvilke konsekvenser dette skal ha i henhold til lovverket, sier Rege.

– Har gjort det vi kan

Leder Varin Hiwa i Oslo AUF synes reaksjonen fra kulturetaten er overraskende. Hun legger vekt på at AUF har gjort det de kan for å følge regelverket.

– Vi har hatt en jevn dialog med ulike saksbehandlere i Oslo kommune og har levert alt vi skal, sier Hiwa til VG.

For at Oslo kommune skal gi driftsstøtte til en barne- og ungdomsorganisasjon, må den ha 60 prosent «tellende medlemmer». Dette er medlemmer under 26 år som har betalt minst 50 kroner i kontingent.

Powered by Labrador CMS