Oslo 20230523. Oslo tingrett på befaring på Sørenga i forbindelse med søksmål etter stupe-ulykken til Geir Kåre Cemsoylu Nyland.
Oslo tingrett på befaring på Sørenga i forbindelse med søksmål etter stupe-ulykken til Geir Kåre Cemsoylu Nyland.

Oslo kommune dømt etter stupeulykke. – Jeg vant saken mot alle odds, det viser at det lønner seg å kjempe, sier eks MMA-utøveren

Tidligere MMA-utøver Geir Kåre Nyland får erstatning fra Oslo kommune etter stupeulykken på Munch brygge 30. mai 2021. Han brakk ryggen i ulykken og ble lam fra brystet og ned.

Publisert

Oslo tingrett kom fredag fram til at Oslo kommune er erstatningsansvarlige for skadene Nyland ble påført i stupeulykken. I tillegg ble det kjent at kommunen må betale 781.250 kroner i sakskostnader.

Hvor stort erstatningsbeløpet eventuelt vil bli er ikke kjent.

Geir Kåre Nyland selv sier til Nettavisen at han er «dritfornøyd» med utfallet.

– Jeg vant saken mot alle odds, det viser at det lønner seg å kjempe for det man tror på, sier den tidligere MMA-utøveren.

Oslo 20230523. Kampsportutøveren Geir Kåre Nyland og advokat Christian Lundin på befaring sammen med Oslo tingrett på Sørenga i forbindelse med søksmål etter stupe-ulykken til Nyland i 2021.
Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet.

Millionklassen

Nyland brakk ryggen i ulykken og ble lam fra brystet og ned. Hodeskaden han pådro seg, førte til varig nedsettelse av synet.

I dag sliter 32-åringen med sterke psykiske utfordringer som følge av ulykken. Han er i dag 85 prosent varig invalid.

32-åringen har ennå ikke sett for seg hvor høyt kravet mot kommunen vil bli, men til NTB sier han at kravet vil være i millionklassen.

– Nøyaktig sum vil jeg ikke gå inn på før jeg har snakket med min advokat.

Ikke tilstrekkelige sikringstiltak

Oslo tingrett slo i fredagens dom fast at skiltingen ikke var god nok på Munch brygge da ulykken skjedde.

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai, står det i dommen.

Retten er også enig i at området som sådan innbyr til bading, herunder hopping og stuping.

– Etter en samlet vurdering mener retten at skiltingen var for begrenset, dette særlig tatt i betraktning av de store folkemengdene som oppholdt seg og brukte området på solskinnsgater. I tillegg var skiltingen montert horisontalt på kaikanten slik at de var vanskelig å se, med for stor avstand og det ble heller ikke varslet om undersjøiske objekter.

Har satt opp flere skilt

I dommen kommer det også fram at Oslo kommune forsto at området var for dårlig skiltet på ulykkestidspunktet.

Kun kort tid etter ulykken ble det satt opp flere skilt i området. Det er også satt opp enda flere skilt etter dette.

– Etter dette er rettens konklusjon alle forhold tatt i betraktning at Oslo kommune har vært uaktsom ved ikke å sette opp ytterligere varslingsskilt og/eller iverksatt ytterligere sikringstiltak på ulykkesstedet. Retten kan videre ikke se at et slikt krav går på bekostning av nytteverdien av åpne promenader og oppholdsarealer langs fjorden og Akerselva, eller at brede samfunnsinteresser taler imot ansvar i denne saken, slik kommunen har anført.

Kommunen er skuffet

Bymiljøetaten i Oslo kommune, ved kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien, sier til Dagbladet at bymiljøetaten er skuffet over dommen.

– Foreløpig kan jeg bare si at vi er skuffet. Men må få lest gjennom dommen før vi finner ut om vi skal ta stilling til en eventuell anke, sier Kongsteien.

Han understreker at de mener at merkingen på stedet var tydelig nok.

– Vi har ment det, ja, sier Kongsteien.

Powered by Labrador CMS