Borgarting lagmannsrett måtte bygge om sin største sal for å få plass til alle som skulle ha en rolle i ankebehandlingen av Lime-saken. Fredag er det klart for domsavsigelse i det som trolig er tidenes mest omfattende straffesak i norsk rettshistorie.
Borgarting lagmannsrett måtte bygge om sin største sal for å få plass til alle som skulle ha en rolle i ankebehandlingen av Lime-saken. Fredag er det klart for domsavsigelse i det som trolig er tidenes mest omfattende straffesak i norsk rettshistorie.

Fredag faller Lime-dommen – to år etter ankestarten

To år etter at ankene i Lime-komplekset ble tatt opp til behandling, er dommen klar i det som trolig er den mest omfattende straffesaken i norsk rettshistorie.

Publisert

Fredag faller dommen i den svært omfattende straffesaken – et år etter at den ble tatt opp til doms og to år etter at domstolen startet sin hovedforhandling. Tolv personer har stått tiltalt i menneskehandel-saken – 14 personer er ofre.

Ni av de tiltalte nektet straffskyld da ankebehandlingen startet, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Hovedtiltalte Sajjad Hussain (44) må på sin side dømmes til tolv år fengsel, ba aktor, statsadvokat Geir Evanger, da han prosederte for retten. Som eier og sjef for dagligvarekjeden Lime gjorde han seg skyldig i grov menneskehandel ved at han hentet minst ti pakistanere til Norge for å jobbe for seg, framholdt han.

– Det er det store omfanget, både hva gjelder antallet fornærmede og tiden dette har foregått, som er begrunnelsen for påstanden om tolv års fengsel. Vi mener det er snakk om et voldsomt omfang. Ti av de fornærmede har jobbet under tvang, og det er snakk om sosial dumping for fire andre, sa Evanger til NTB.

Hussain avviste ikke brudd på arbeidsmiljøloven, men har hele veien benektet å ha gjort seg skyldig i menneskehandel. Han ble dømt til ni års fengsel i tingrettens fellende dom.

– Jobbet opptil 14 timer

De til sammen 14 fornærmede i Lime-saken ble satt til å jobbe opptil 14 timer i døgnet, i de fleste tilfellene sju dager per uke. Lønna var svært beskjeden og dekket bare det som skulle betales i skatt og utgifter til kost, losji, og til å betale for å få lov til å komme til Norge, med utsikter til opphold og etter hvert statsborgerskap, ifølge tiltalen.

Det 50 sider lange dokumentet omfatter 35 brudd på straffeloven, arbeidsmiljø-, utlendings- og ligningsloven. Forholdene er knyttet til driften av dagligvarebutikker i Lime-kjeden. Høsten 2014 aksjonerte politiet og flere offentlige etater mot 20 butikker i kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

En av de tiltalte – hvis sak ble behandlet separat på grunn av helseproblemer – ble frikjent før sommeren. Han ble i tingretten funnet skyldig i medvirkning til menneskehandel og dømt til to og et halvt års fengsel

Historisk omfang

De tolv tiltalte er blitt forsvart av til sammen 25 advokater. Aktoratet består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Rent fysisk hadde ikke domstolen plass til alle som skulle ha en rolle i hovedforhandlingen, og måtte bygge om den største rettssalen i det gamle bygget før retten kunnes settes.

Koronautbruddet i fjor førte til betydelige forsinkelser i saksgangen, men Evanger kjenner likevel ikke til noen annen sak i norsk rettshistorie som har hatt et slikt omfang og varighet som Lime-saken.

Når lagmannsretten nå avsier dom, er det over fem og et halvt år siden den begynte sin gang gjennom rettssystemet, da Oslo tingrett startet sin behandling.

Forsvarerne problematiserte både for tingretten og lagmannsretten at aktoratet tilsynelatende forsøkte å viske ut skillet mellom brudd på arbeidsmiljøloven og menneskehandel. Det er derfor liten grunn til å tro at saken får sin ende ved lagmannsretten dom, og desto større grunn til å tro at spørsmålet om lovanvendelsen en gang i framtida blir mat for Høyesterett.

Powered by Labrador CMS