Borgarting lagmannsrett kom fredag.
Borgarting lagmannsrett kom fredag.

Gaute Drevdal dømt til ett års fengsel i lagmannsretten – frikjennes for åtte av ni voldtekter

Gaute Drevdal er dømt til ett års fengsel i Borgarting lagmannsrett. Han ble frifunnet for åtte av ni voldtekter og fikk redusert straffen fra 13 år og seks måneder i Oslo tingrett.

Publisert

Drevdal dømmes til ett års fengsel for ett tilfelle av sovevoldtekt. Også de øvrige tiltalepunktene gjaldt sovevoldtekter som skal ha skjedd mens Drevdal og de fornærmede i flere av tilfellene var beruset.

Lagmannsretten mener likevel at det i punktene Drevdal blir frikjent for, ikke er bevist at kvinnene var i en tilstand som medførte at de var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Drevdal var også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente på 15 år, men han frikjennes også på dette punktet. Her påpeker retten at det ikke kan utelukkes at jenta blander hendelser.

Må betale erstatning

Drevdal dømmes likevel til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av de fornærmede kvinnene, 120.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene. I erstatningssaker er beviskravene og skyldkravet noe annerledes enn for straffesaker.

– Lagmannsretten presiserer at i de tilfeller der Drevdal blir dømt til å betale erstatning selv om han frifinnes for straff, bygger dette på en selvstendig erstatningsrettslig bedømmelse som ikke rokker ved frifinnelsen for straffekravet, heter det i dommen.

Forsvarer Victoria Holmen opplyser at erstatningskravene vil bli anket til Høyesterett.

– De sivile kravene vil bli påanket. Vår klient har vært gjennom over seks år med straffeforfølgning. Han er utslitt og trenger litt ro, skriver hun i en SMS til NTB.

Kan komme nye tiltaler

Ankesaken mot Drevdal gikk i Borgarting mellom oktober og desember i fjor.

Sommeren 2020 ble Drevdal dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014. I tillegg ble han dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Drevdal har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen til lagmannsretten.

De fleste av de fornærmede var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han ble til å begynne med omtalt som «kulturprofilen» i mediene.

I sitt innledningsforedrag i lagmannsretten sa aktor Trude Antonsen at det har kommet ytterligere to anmeldelser mot Drevdal. Den ene er henlagt på bevisets stilling, mens det ikke er avgjort om det skal tas ut tiltale i den andre saken.

Powered by Labrador CMS