Naboer til Waldemars Hage på øvre Grünerløkka reagerer på at sameiene har gjerdet inn store deler av friområdene rundt boligkomplekset. Foto: Thomas Sandvik
Naboer til Waldemars Hage på øvre Grünerløkka reagerer på at sameiene har gjerdet inn store deler av friområdene rundt boligkomplekset. Foto: Thomas Sandvik

Nabo reagerer på å bli utestengt fra friområder og kaller Waldemars Hage på Ila for en gated community

Publisert

Ikke lenge etter utbyggingen, gjerdet sameiene i Waldemars Hage inn områder folk i nabolaget tidligere brukte til rekreasjon. Nå synes naboer at nok er nok.

Såkalte gated communities, steder hvor store eiendomsprosjekter og enkeltpersoner gjerder inn seg selv fra utenomverdenen, er noe vi nordmenn kjenner best fra utlandet. Nå er trenden kanskje i ferd med å komme til hovedstaden.

Ved boligprosjektet Waldemars Hage, på Alexander Kiellands plass, har det etter ferdigstillelsen foregått en storstilt inngjerding av utearealer rundt boligene, slik at beboerne utenfor sameiet ikke får tilgang. Nå reagerer naboene.

Gjerde med spisse pigger

— Store deler av fellesområdene mot Akerselva er nå gjerdet inn med metallgjerder med spisse pigger på toppen. Dette var tidligere et viktig leke- og friområde for nabolaget, forteller beboer Thomas Sandvik.

Thomas Sandvik. Foto: Norsk Tjenestemannslag
Thomas Sandvik. Foto: Norsk Tjenestemannslag

Han er svært bekymret over mangelen på friområder.

— Inngjerdingspraksisen og det faktum at grøntområdet ved Alexander Kiellands plass er overstrødd av brukte sprøyter og dyreekskrementer har fjernet rekreasjonsområdene i nabolaget, mener han.

Barnehage stengt med skilt og hengelås

Et av de mest populære områdene for befolkningen i nabolaget har vært uteplassen til Waldemars barnehage. Her kunne naboene tidligere benytte seg av uteområdet og lekeapparatene, men nå har barnehagen stengt tilgangen for naboene. En låst port og et skilt med beskjed om at barnehagen er privat område møter naboene.

— Jeg mener å huske at forutsetningen for at utbygger skulle gjerde inn området var at barnehagen, som får offentlig støtte, skulle være et lekeområde for barn i nabolaget. Derfor synes jeg det er merkelig at barnehagen nå bare har kan stenge tilgangen uten at noen foretar seg noe, sier Sandvik.

Naboer som ønsker å bruke lekearealene ved Waldemars barnehage etter stengetid blir møtt av en stengt port og skilt om at dette er privat eiendom. Foto: Thomas Sandvik
Naboer som ønsker å bruke lekearealene ved Waldemars barnehage etter stengetid blir møtt av en stengt port og skilt om at dette er privat eiendom. Foto: Thomas Sandvik

Sandvik mener å se at dette ikke bare er et problem på øvre Grünerløkka, men en trend også ellers i byen.

— Det er trist at det blir stadig vanskeligere å kunne nyte de relativt få friområdene som fins i byen. Det er ikke bare her vi ser borettslag og andre ta seg til rette, påpeker han.

Hærverk, innbrudd og sprøytespisser

Inngjerdingen ble vedtatt på et møte for sameiene Waldemars hage 2 og 3 for fem år siden. Årsaken var beliggenheten, ved siden av sterkt trafikkerte Alexander Kiellands plass og Ila pensjonat, som huset narkomane, ifølge Grethe Ba Gjølstad, tidligere styreleder i sameiet Waldemars hage 2, nå styrmedlem i Waldermars hages driftsforening.

– Vi var veldig belemret med hærverk, innbrudd og sprøytespisser. I barnehagen satt ungdommer og drakk øl, de hojet og skrek, mens vi på innsiden prøvde å sove. Derfor gikk flertallet av beboerne inn for at vi skulle gjerde inn området, noe som også har virket. De siste årene har vi vært forskånet for innbrudd og hærverk, og det har blitt roligere, sier hun.

Gjølstad har ikke så stor forståelse for naboers ønske om å fjerne gjerdet.

– Området er privat eiendom, og det er gått fem år siden gjerdet ble satt opp. I tillegg er det lekeplasser og friarealer andre steder rundt Akerselva. For eksempel ligger jo Ila park rett i nærheten. Det virker som om folk vil ha lekeområder rett utenfor stuedøra, sier hun.

Plan og bygg mener gjerde er greit

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune er den etaten som skal påse at reguleringsplaner og forskrifter blir overholdt av tomteeiere og utbyggere. Avdelingsdirektør i etaten, Per-Arne Horne mener det i denne saken er greit at sameiene ved Waldemars Hage har gjerdet inn de aktuelle friområdene.

Waldemars_hage. Foto: Wikipedia
Waldemars_hage. Foto: Wikipedia

— Så lenge det aktuelle arealet er et fellesareal for boligkomplekset, er det i utgangspunktet greit å avgrense det for beboerne. Reguleringsbestemmelsene for området presiserer at det skal være et skille mellom byggområde, friområde og fellesområde, sier han.

Horne understreker at barnehagens friareal, etter vilkårene i reguleringsplanen, skal være tilgjengelige for beboerne i området utenfor normal åpningstid, men dette skal, ifølge Horne, kun gjelde for sameiene i Waldemars Hage.

VårtOslo har forsøkt å få en kommentar fra ledelsen ved Waldemars barnehage uten å lykkes.

Powered by Labrador CMS