Tøyen torgforening, Fra venstre: Kjersti Grut, Omid Kamizi, Morten Rye Pedersen, Tine Rustberggard Bjørn, primus motor Øystein Aurlien, Vigdis Tvedt, Reinert Mithassel og Ruwayda Mohamud. Janic Heen hadde ikke anledning til å være med på bildet. Foto: Shenel Shonol
Tøyen torgforening, Fra venstre: Kjersti Grut, Omid Kamizi, Morten Rye Pedersen, Tine Rustberggard Bjørn, primus motor Øystein Aurlien, Vigdis Tvedt, Reinert Mithassel og Ruwayda Mohamud. Janic Heen hadde ikke anledning til å være med på bildet. Foto: Shenel Shonol

Tøyen Torgforening stiftet. For første gang i Norge organiserer beboere, gårdeiere, kommune og næringsliv seg rundt et nabolagstorg

Torgforeningen skal bidra til å gjøre Tøyen til et enda bedre sted å bo, jobbe, oppholde seg og drive næringsvirksomhet.

Publisert

I 2013 ble Tøyenavtalen signert, et forpliktende samarbeid mellom Oslo Kommune og gårdeierne rundt Tøyen Torg for å ruste opp torget og skape en god og levende møteplass for nabolaget.

I vinter startet bymiljøetaten arbeidet med å legge nytt torgdekke på Tøyen. Parallelt med de fysiske utbedringene arbeidet gårdeierne med en ny modell for drift av torget. Resultatet er en ny torgforening, bestående av representanter for gruppene som har interesser i torget: beboerne, gårdeierne, virksomhetene som leier lokaler og kommunen.

Arena for dialog om torget

– Tøyen Torg er det mest spennende torget i hele Oslo, med et fantastisk lokalt engasjement. Gjennom torgforeningen kan vi ha en dialog om alt fra felles aktiviteter, til miksen av butikker på Tøyen, til renhold og til hvordan vi kan jobbe for å inkludere hele nabolaget, sier Morten Rye Pedersen, konstituert styreleder for den nye foreningen.

Torgforeningen skal fungere som et forum for dialog om torget. I formålet står blant annet følgende: «Foreningen skal bidra til å gjøre Tøyen til et enda bedre sted å bo, jobbe, oppholde seg og drive næringsvirksomhet. Foreningen er en ideell forening og skal ikke gi overskudd. Foreningen skal bidra økonomisk til å støtte lokale, samfunnsnyttige formål».

Åtte representanter i torgforeningen

Det det nye styret for torgforeningen sitter to gårdeierrepresentanter (Morten Rye Pedersen for Hagegata 27, og Tine Rustberggard Bjørn for Entra), to beboerrepresentanter (Janic Heen og Ruwayda Mohamud), to leietakerrepresentanter (Reinert Mithassel fra Deichman Tøyen, og Omid Kamizi fra Tøyen Blomster) og to representanter fra bydelen (Kjersti Grut fra Områdeløft Tøyen, og Vigdis Tvedt fra bydel Gamle Oslo).

Gårdeierene, leietakerne på torgflaten og bydel Gamle Oslo skal hver bidra med kr. 253.000 kroner det første året. De to påfølgende årene vil bidrag til driftskapital for deltakelse i styret være 126.000 kroner per år.

Les også: — Et ungdomshus vil gi bydelen mest tilbake i Munchmuseet, mener Tøyen-entusiaster

Gratis bruk av torget

I vedtaket fra Gamle Oslo bydelsutvalg i juni heter det at «Det må legges til rette for at frivillige organisasjoner og politiske partier får låne arealer på torget til stand og andre aktiviteter uten å måtte betale leie».

I første omgang vil samarbeidet om foreningen være et tre års testprosjekt, og den etableres i forkant av at nye Tøyen Torg offisielt åpnes, den 21. september klokken 16. Her blir hele nabolaget invitert, ifølge Øystein Aurlien, som har stått bak organiseringen av den nye torgforeningen.

Powered by Labrador CMS