Hanna Marcussen og byrådet går inn for å satse ekstra på å løfte Grønland og Tøyen. Foto: Vegard Velle
Hanna Marcussen og byrådet går inn for å satse ekstra på å løfte Grønland og Tøyen. Foto: Vegard Velle

Områdeløftene for Tøyen og Grønland videreføres over åtte nye år

I dagens oslobudsjett kommer det en gledelig nyhet for områdesatsingen i Gamle Oslo. Kommunen ønsker å videreføre satsingen her med 140 millioner kroner.

Publisert

– Dette er ekstraordinære penger, hvor vi har muligheten til å teste ut nye tiltak. For eksempel ble gratis kjernetid i barnehagene testet ut gjennom Groruddalssatsingen i sin tid, sier Marcussen.

Byrådet har lagt inn 35 millioner kroner årlig frem til 2022 til å ruste opp Grønland og Tøyen. Til sammen beløper satsingen seg til 140 millioner kroner over fire år. I de for tiden pågående forhandlingene med staten, ønsker byrådet å forlenge satsingen med åtte år, frem til 2026. Det diskuteres også hvor stor andel staten skal dekke av satsingen.

– Vi forventer at staten stiller opp med like mye som Oslo gjør, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

Kritikk av områdeløftet

Tidligere har kommunen brukt rundt 200 millioner på Områdeløft Tøyen. Men bruken av disse pengene ble nylig kritisert i kommunerevisjonen.

Særlig ble områdeløftet kritisert for ikke å klare å engasjere bydelens svakeste grupper til å være med på å bestemme hvordan Tøyen kunne bli et bedre sted å leve. I tillegg ga kommunerevisjonen klimasatsingen i Tøyenløftet strykkarakter.

Nå har byrådet bestemt at den nye satsingen i større grad skal følge modellen etter Groruddalssatsingen.

Vil høre med folk hva de trenger

– Rapporten fra Kommunerevisjonen viser hvorfor satsingen på Grønland og Tøyen bør inn i samme system som Groruddalssatsingen. Vi må finne ut hva lokalbefolkningen ønsker seg, og gjerne dem uten de høyeste stemmene. Marcussen nevner som en metode for å skape lokal medvirkning å banke på dører og snakke med folk.

Tiltakene skal være kunnskapsbaserte, med en grundig stedsanalyse i bunnen som sier noe om utfordringene og mulighetene i området.

Hvilke tiltak det skal satses på, vedtas i bydelsutvalget. Til slutt er det byrådet som bestemmer og som setter de aktuelle etatene og bydelen til å samarbeide. Men temaene løftene skal prioritere er nærmiljø, sysselsetting og oppvekst og utdanning. Altså finne nye metoder for å få folk i arbeid. Eller skape bedre oppvekstmiljøer.

Urettferdig satsing?

– Men er det ikke urettferdig mot andre områder, som Sagene, at akkurat Tøyen og Grønland får ekstramidler?

– Utvelgelsen av hvilke områder vi satser på skaper selvsagt engasjement. Men vi har sett på hvilke områder som trenger et løft aller mest. Dersom det utvikler seg nye områder som trenger en satsing, følger vi med på det.

Gir tjenestene pusterom

– Kunne ikke disse midlene like gjerne blitt tildelt bydelene, som da selv kunne velge hvordan å prioritere i sin egen bydel.

– Dette er ikke en mistillit mot bydelene. Snarere tvert imot. Områdesatsingen er et virkemiddel for å gi tjenestene et pusterom. Områder med områdesatsing kan gjøre enda mer for innbyggerne fordi de får enda større tilgang på de kommunale etatene. De aktuelle bydelene får større kompetanse på det å være en samfunnsutvikler.

PS: Beløpene og tidsrammen i satsingen er korrigert etter nye opplysninger i saken.