– Jeg vet at veldig mange elever, lærere og rektorer er glade for denne beslutningen. Melby har skapt en tillitskrise i sektoren, og det er på tide at statsråden lytter, sier Leander Shanti Fjeldstad.
– Jeg vet at veldig mange elever, lærere og rektorer er glade for denne beslutningen. Melby har skapt en tillitskrise i sektoren, og det er på tide at statsråden lytter, sier Leander Shanti Fjeldstad.

Elevrådet på Hersleb videregående skole om avlysningen av muntlig eksamen: Endelig! Det er på tide at statsråden lytter

– Jeg vet at veldig mange elever, lærere og rektorer er glade for denne beslutningen, sier elevrådsleder Leander Shanti Fjeldstad.

Publisert

Muntlig eksamen blir avlyst over hele landet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Per nå er det flere tusen elever og ganske mange hundre lærere i karantene, og det er grunn til å tro at det vil være situasjonen de nærmeste ukene, sa Melby på et hasteinnkalt pressetreff torsdag formiddag.

Hun sier at Kunnskapsdepartementet ikke kan være sikre på at det vil være mulig å gjennomføre en rettferdig og trygg eksamen for alle elevene.

Har skapt tillitskrise

Flere har den siste tiden tatt til orde for at muntlig eksamen bør avlyses. Blant disse er elevrådet på Hersleb videregående:

– I dag tok kunnskapsministeren endelig den beslutningen hele skole-Norge har ventet på, og muntlig eksamen blir avlyst for dette skoleåret. Jeg tror kunnskapsministeren har forstått at hun og regjeringen sto på en tapt sak, sier elevrådsleder Leander Shanti Fjeldstad.

Han og elevrådet har skrevet en rekke debattinnlegg og drevet lobbyarbeid opp mot politikere og myndigheter.

– Jeg vet at veldig mange elever, lærere og rektorer er glade for denne beslutningen. Melby har skapt en tillitskrise i sektoren, og det er på tide at statsråden lytter.

Ba Melby avlyse

Melby peker på at smittesituasjonen har ført til at mange har mistet mye undervisning og at man dermed risikerer en urettferdig situasjon for mange.

Tidligere denne uka møtte Melby fylkesordførerne, hvor de ba henne om å avlyse muntlig eksamen i videregående skole. Melby sier at Kunnskapsdepartementet har lyttet til innspillene fra fylkeskommunene.

Melby har forsvart gjennomføringen av muntlig eksamen og sagt at eksamen kun kan avlyses av eventuelle smittevernhensyn – og ikke på grunn av opplæringssituasjonen.

Senest onsdag sa hun at alle elever må forberede seg på at eksamen gjennomføres. Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar.

Powered by Labrador CMS