Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), får overrakt en ny rapport om Grønlikaias verdiskapning fra administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.
Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), får overrakt en ny rapport om Grønlikaias verdiskapning fra administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

Utbyggingen av Grønlikaia kan skape 8.000 årsverk. – Dette er store tall

I tillegg til 8.000 årsverk kan gigantutbyggingen av Grønlikaia bidra til en verdiskapning på fire milliarder samt 300 millioner årlig i økte skatteinntekter til Oslo. – Viktig for byen.

Publisert

Det fremgår av en ny rapport skrevet av Menon Economics på oppdrag fra Hav Eiendom.

– Dette er store tall, som viser hvor viktig Grønlikaia kan bli i byen vår. Grønlikaia vil i tillegg til 1.500 nye boliger til Oslofolk, også gi store økonomiske verdier tilbake til både kommunen og innbyggerne. Funnene i denne rapporten viser hvorfor det er bra for byen å komme i gang så snart som mulig, uttaler Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, i en pressemelding.

Mange nye arbeidsplasser

Grønlikaia ligger mellom Ekebergskråningen og fjorden. Området strekker seg fra Losetra innerst i Lohavn ned til havneområdet. Her skal det bygges over 200.000 kvadratmeter kontor og boliger, samt at det etableres 1 kilometer ny havnepromenade og en park på 17 mål.

Utbyggingen av Grønlikaia gir arbeid til anleggs- og byggearbeidere i flere år. De skal jobbe, spise og serveres. I tillegg vil Grønlikaia tiltrekke seg permanente arbeidsplasser når området står ferdig. Grønlikaia vil derfor bidra til sysselsetting i mange år – både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse.

Tiltrekker seg innbyggere og næringsliv

– Når området er ferdigstilt, vil nye boliger og kontorbygg tiltrekke seg innbyggere og næringsliv. Rapporten fastslår at den årlige verdiskapningen kan bli på 4.000 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

Når innbyggertallet øker, øker også de kommunale skatteinntektene. Forutsatt at Grønlikaia fører til en økt tilflytning til Oslo tilsvarende antall nye leiligheter, vil skatteinntektene øke med 300 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS