Bildet viser de nye fortauene og den nye holdeplassen mellom Folketeateret og Youngs gate som skal hete Storgata. Illustrasjon: Bymiljøetaten.
Bildet viser de nye fortauene og den nye holdeplassen mellom Folketeateret og Youngs gate som skal hete Storgata. Illustrasjon: Bymiljøetaten.

To av de mest nedslitte sentrumsgatene får nå et løft. Bystyret har bevilget 1 milliard til opprustning av Storgata og Thorvald Meyers gate

Men nærmiljøet rundt gatene må belage seg på redusert fremkommelighet og støyende arbeider. Trikken gjennom Storgata får ny, midlertidig trasé.

Publisert

Mot slutten av året starter bymiljøetaten et omfattende arbeid som vil gå over flere år. Først ut er Storgata. Deretter følger Thorvald Meyers gate hakk i hel.

Storgata fornyes fra å være en ulykkesbelastet og nedslitt strekning. Gaten skal få bredere fortau. Videre skal det hundre år gamle avløpsnettet rustes opp. Dette er ikke dimensjonert for dagens og morgendagens nedbørsmengder. Nytt overvannsanlegg skal rette på dette.

Prosjektet omfatter også en nær 200 meter lang teknisk tunnel under veibanen i deler av Storgata (mellom Brugata og Hausmanns gate). Tunnelen skal inneholde rør og kabler som går i gateløpet.

Ny trasé for buss og trikk mens Storgata oppgraderes

Storgata er eneste mulighet for trikken å komme til trikkestallen på Grefsen. For å opprettholde best mulig trikketilbud i prosjektperioden bygges det derfor et midlertidig dobbeltspor på 850 meter i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata. Midlertidige spor og fundament fjernes når trikken er tilbake i Storgata.

Også bussrutene som trafikkerer Storgata i dag får nye traséer i byggeperioden.

Bevilgningen til Storgata er på 676 millioner kroner og prosjektet ferdigstilles i løpet av 2021.

– Både Storgata og Thorvald Meyers gate har fått nye reguleringsplaner. Når nå bevilgningen fra bystyret er på plass er vi et langt skritt nærmere igangsettelse, sier avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Torunn Carlsson.

Gående og trikken prioriteres i Thorvald Meyers gate

Bystyrets bevilgning til Thorvald Meyers gate er på 398 millioner kroner. Den store kostnadsforskjellen skyldes i hovedsak at det skal gjøres mer arbeid under bakken i Storgata‐prosjektet.

Thorvald Meyers gate vil bli en gate prioritert for trikk og fotgjengere og stenges for gjennomfartstrafikk. Fortauene oppgraderes med natursteindekke.

Flere steder langs gata vil det bli tiltak for å håndtere overvann, blant annet et regnbed ved Olaf Ryes plass. Regnbed er et nedsenket blomsterbed som sluker vann og hindrer oversvømmelse.

Området ved Paulus kirke får storgatesteindekke i trikkesporene og fortauene langs bygårdene blir bredere. Illustrasjon: Bymiljøetaten
Området ved Paulus kirke får storgatesteindekke i trikkesporene og fortauene langs bygårdene blir bredere. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Støyende og lite fremkommelig

Øvre del av Thorvald Meyers gate tilhører Birkelunden kulturmiljø, som er fredet. Her legges det ikke asfalt, men strekningen får en mer historisk utforming med storgatestein i gata og granitt i gangsonen. Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate skal etter planen være ferdig sommeren 2020.

– Det er ikke til å stikke under en stol at arbeidet blir krevende. Det blir redusert fremkommelighet og støyende arbeider. Bymiljøetaten har som mål å gjøre arbeidet på kortest mulig tid og på en smidig måte, sier Torunn Carlsson.

La oss holde kontakten og husk å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Powered by Labrador CMS