Kampendagene på Thorbjørn Egners plass
Fra Kampendagene på Thorbjørn Egners plass. Foto: Børge Øgaard

— Gamle Oslo FrP er ikke negative til bilfri Thorbjørn Egners plass

MDG; Gamle Oslo FrP er positive til bilfri Thorbjørn Egners plass. Men kun hvis det ikke går på bekostning av tryggheten for barna i området, og uten at en fjerner så mange parkeringsplasser i området.

Sigurd Fredeng
Sigurd Fredeng leder Gamle Oslo FrP.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) kommer med løgnaktige påstander om Gamle Oslo FrP sitt synspunkt om bilfri Thorbjørn Egners plass i VårtOslo 14. juli.

De påstår at FrP ikke prioriterer barnas sikkerhet fordi vi ønsker at saken skal behandles igjen i bystyret.

MDG sier at de har gått rundt og banket på dører på Kampen for å høre hva folk mener. Ja, det er jo klart at man ofte vil få svar som ligger partiet nærmest ved slike «spørreundersøkelser».

— Barnas trygghet først

Gamle Oslo FrP setter barnas trygghet først. Derfor mener vi at bussen bør kjøre tilnærmet samme trasé som nå, og det berører kun en liten del av plassen. Vi mener også at det ikke er nødvendig å fjerne nærmere 80 parkeringsplasser for å kunne tilby syklister og skoleelever trygghet rundt Thorbjørn Egners plass.

MDG bagatelliserer konsekvensene av å fjerne så mange parkeringsplasser. Det vil medføre at mange bilister kommer til å kjøre rundt i nærmiljøet for å lete etter en parkeringsplass. Det vil bidra til mer trafikk og at farlige situasjoner for barna kan oppstå.

Gamle Oslo FrP er positive til bilfri Thorbjørn Egners plass. Men kun hvis det ikke går på bekostning av tryggheten for barna i området, og uten at en fjerner så mange parkeringsplasser i området. I motsetning til MDG ønsker vi en levende by som tar hensyn til alle i byen, både gående, syklister, bilister og kollektivreisende.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer