Ruseløkka skole. Foto: Wikipedia
Ruseløkka skole. Foto: Wikipedia

Høyres Geir Kvarme: – Ruseløkka-elevene er tatt som gisler

Geir Kvarme (H) kommer med krass kritikk av byrådets håndtering av saken om riving av Ruseløkka skole. � Byrådet bruker barna som skjold foran seg.

Publisert Sist oppdatert

Høyre stemte for riving av Ruseløkka skole både i bystyret og i Frogner bydel. Men nå går Høyres eget bystyremedlem Geir Kvarme knallhardt ut mot det rødgrønne byrådets håndtering av den kontroversielle planen.

— Dette er dårlig og udemokratisk byutvikling, og har dessuten bidratt til å splitte lokalmiljøet. Det er jo full krig i deler av lokalmiljøet på Ruseløkka. Folk snakker ikke med hverandre. Sånt skjer når man skyggelegger demokratiske prosesser, sier bystyrerepresentant Geir Kvarme (H) til VårtOslo.

Ruseløkka skole skal rives og erstattes av en mer moderne skole med større kapasitet. Den gamle skolen stengte i sommer, og elevene på barnetrinnet busses nå til Vollebekk skole i bydel Bjerke, mens ungdomstrinnet bruker ingeniørhøyskolen i Cort Adelers gate. Hvis alt går etter planen, skal elevene få tilbake Ruseløkka om tre år.

Men det er mange interessenter inne i bildet, og rivingen har motstandere også i lokalmiljøet, hvor flere ønsker at det eksisterende skolebygget skal rehabiliteres.

I september behandlet bystyret et innbyggerinitiativ mot rivingen. Dette ble nedstemt av alle partiene utenom Frp, Venstre og Rødt. Akkurat nå skjer det ingenting med skolebygget, mens Fylkesmannen behandler klage på godkjenning av rivingen. Prosessen ligger an til å bli forsinket med ett år, ifølge Dagsavisen.

— Elever tatt som gisler

— Elevene er tatt som gisler. Her valgte man å ta barna ut av skolen og busse dem til en annen lokalitet, før man visste om man hadde tillatelse til å rive eller bygge nytt bygg. Nå bruker byrådet disse barna som et skjold foran seg, sier Geir Kvarme.

Bystyrerepresentant Geir Kvarme (H). Foto: Oslo kommune/Sturlason
Bystyrerepresentant Geir Kvarme (H). Foto: Oslo kommune/Sturlason

— Det er synd på barna, lærene og foreldrene som opplever bussing og alternative lokaliteter som en merbelastning, men det er byrådet som er ansvarlig og får svare for dette, for de har bevisst valgt å lukke ørene for usikkerhetsmomentene i prosessen, sier han.

— Folk er utelatte fra en demokratisk prosess

Kvarme sitter i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret. Komiteen gjennomførte en høring om rivingen på fredag, kort tid etter at Ruseløkka-foreldre holdt en protest mot forsinkelsene utenfor Rådhuset.

— Høringen bidro til å opplyse bystyret og allmennheten om saken. Den har tidligere ikke vært skikkelig opplyst. Og folk har vært utelatte fra en demokratisk prosess. Man har måttet hale ut informasjon av byrådet. Alle berørte parter og allmennheten har rett til medvirkning. Det er veldig viktig i et så stort prosjekt. Nå får byrådet masse bråk, en konsekvens av at de ikke har informert skikkelig, mener Kvarme.

— Her har byrådet bare bestemt seg for at skolen skal rives. Det er udemokratisk og direkte motstrider det byrådet sier det vil ha. Mer demokrati, mer åpenhet og medvirking, står det i byrådsplattformen. Dette er et veldig dårlig eksempel på det.

Rivingen kan i teorien avlyses

Byrådet har valgt å ikke gjennomføre en politisk behandling av saken. Den kom ikke til bystyret, fordi byrådet kjørte den som en forenklet byggesak.

— På prinsipielt grunnlag synes jeg det er feil å gjennomføre så store byutviklingsprosjekter som en forenklet byggesak. Så er det fortsatt uavklart om dette er ulovlig ifølge plan- og bygningsloven, og om det samsvarer med intensjonene i kommuneplanen, mener han. Det ligger nå i fylkesmannens hender.

Fylkesmannen kan konkludere med at rivingen ikke skulle blitt behandlet som en forenklet byggesak. Skjer det, kan det bli en ny runde i Rådhuset, med usikkert utfall og ytterlige forsinkelser.

— Byrådet villeder

Til tross for at hans eget parti, Høyre, var med på å nedstemme innbyggerinitiativet om å stanse rivingen av Ruseløkka, er Kvarme skeptisk til at riving er bedre enn å rehabilitere det eksisterende bygget.

— Det kom et innbyggerforslag som gikk ut på å bevare skolen. Høyre nedstemte forslaget fordi vi ikke ønsket å bidra til at elevene busses i uendelighet. Flere av oss er skeptiske til å bare rive et slikt historisk bygg uten noen konsekvensanalyser. Det er et stort problem at vi skal bruke over en halv milliard på noe som kan bli dårligere enn resultatet av en rehabilitering, sier han.

— Jeg mener at byrådet villeder, for de sier at man må bygge nytt for å opprettholde kapasiteten ved skolen. Det påstås at man ikke kan opprettholde kapasiteten hvis man rehabiliterer. Men det har aldri blitt kvalitetssikret og ordentlig utredet å rehabilitere skolen og bygge et tilbygg.

Byråden: — Aksepter de folkevalgtes vedtak

Byråd for kunnskap- og oppvekst, Tone Tellevik Dahl (Ap), har tidligere sagt til Dagsavisen at det er viktig å huske på at de folkevalgte har gjort et vedtak om riving.

– Jeg forstår at foreldre og lokalmiljøet rundt Ruseløkka skole er engasjert i saken. Men det er viktig at alle parter aksepterer de vedtakene byens folkevalgte har behandlet og vedtatt, slik at elevene og ansatte som hører til Ruseløkka kan få et skolebygg som oppfyller dagens krav til et godt fysisk miljø, sier Tellevik Dahl.