Leder i Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie, mener at sykehjemsetaten må ordne opp i kaoset rundt Uranienborghjemmet. Foto: Frogner Høyre
Leder i Frogner bydelsutvalg, Jens Jørgen Lie, mener at sykehjemsetaten må ordne opp i kaoset rundt Uranienborghjemmet. Foto: Frogner Høyre

Leder i Frogner bydelsutvalg: – I ytterste konsekvens får kommunen si opp avtalen med Aleris

Publisert

– Bydel Frogner betaler sykehjemsetaten for en tjeneste vi ikke får. Nå krever vi at etaten følger opp avtalen med Uranienborghjemmet og eieren Aleris, sier Jens Jørgen Lie (H), leder av Frogner bydelsutvalg.

BU-lederen har fått nok. Nå forlanger han at sykehjemsetaten ordner opp i problemene VårtOslo har avdekket ved Uranienborghjemmet.

– Vi betaler sykehjemsetaten for å få en god tjeneste. Når vi ikke gjør det, må det få følger. I ytterste konsekvens får sykehjemsetaten si opp avtalen. Selvsagt skal Uranienborghjemmet ha en mulighet til å rette opp feilene, men da må også problemene følges opp tett når disse kommer for en dag.

– De største problemene gjenstår

Jens Jørgen Lie synes ikke sykehjemsetaten har gjort nok for å følge opp avtalen kommunen har med sykehjemmet. Etter det første tilsynet i mai, som avdekket en rekke problemer, burde sykehjemsetaten vært tettere på ballen, mener han.

– Tilsynsutvalget har gjort en kjempejobb. De har stilt spørsmål og fulgt opp det første tilsynet i mai med et uanmeldt tilsyn i september, for å se hva sykehjemmet gjorde. Noe er rettet opp, men de mest alvorlige problemene gjenstår, mener Lie.

Uranienborghjemmet. Foto: generasjoner.no
Uranienborghjemmet. Foto: generasjoner.no

Ikke hørt noe fra sykehjemsetaten

BU-lederen føler seg samtidig satt på sidelinjen av sykehjemsetaten og undrer på om etaten har møtt sykehjemseieren Aleris eller gjort noen egne undersøkelser. Han konstaterer skuffet at sykehjemsetaten ikke har gitt noen tilbakemelding til bydel Frogner om eventuelle møter med Aleris.

Lie har et samlet bydelsutvalg i ryggen. I september behandlet bydelsutvalget i bydel Frogner tilsynsrapportene. Bydelsutvalget tok saken «til orientering».

Ønsker flere uanmeldte tilsyn

Etter forslag fra BU-leder Jens Jørgen Lie, vedtok bydelsutvalget, enstemmig, også en merknad (side 12):

«Frogner bydelsutvalg er fornøyd med at tilsynsutvalget har avdekket avvik på Uranienborghemmet. Som det fremkommer i svarene fra Uranienborghemmet, så vil avvikene de erkjenner følges opp. Det er åpenbart at Uranienborghjemmet har forbedringspotensiale i arbeidet med rutiner og internkommunikasjon. Denne mangelen har gitt utslag i at en del beboere ikke har fått den hjelpen de skulle hatt. Frogner BU vil oppfordre sykehjemsetaten til å møte ledelsen og tillitsvalgte ved Uranienborghjemmet for sammen å finne en løsning, slik at kontrakten mellom sykehjemsetaten og Aleris blir oppfylt.

Frogner BU oppfordrer Tilsynsutvalget til å ha flere tilsyn på Uranienborghjemmet, gjerne uanmeldte, for å følge opp de punktene hjemmet sier de skal forbedre.

Frogner BU registrerer også at på noen av punktene fremkommer det at pårørende er misfornøyd med flere forhold, for eksempel legedekning, turnover og høyt sykefravær. Her mener vi at Uranienborghjemmet svarer godt på disse forhold; både at sykefraværet er nedadgående og særlig korttidsfraværet, samt at legedekningen er i tråd med avtalen med sykehjemsetaten».

Krever svar

– Nå har vi gitt administrasjonen vår beskjed om å pushe sykehjemsetaten hardt. Vi vil ha en skikkelig tilbakemelding innen neste bydelsutvalgsmøte, 14. november, sier Jens Jørgen Lie.

Powered by Labrador CMS