Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter
Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter

Rudolf Nilsens plass på Tøyen skal moderniseres. Naboene er med i planleggingen

Ballbingen på Rudolf Nilsens plass foreslås flyttet og en ny flerbruksbane kan komme på plass. Naboene ønsker seg lekeplass, utemøbler og offentlig toalett.

Publisert

Rudolf Nilsens plass er den største av Tøyen og Grønlands nærmiljøparker og ligger rett ved Vahl skole. I dette nabolaget er trangboddheten og barnefattigdommen størst i Oslo og Norge, og gode uterom er alfa omega for barn som vokser opp her.

Parken brukes blant mye av Sportsklubben Sterling og barn fra Vahl skole. Her holder også den kommunale utlånssentralen for barn og unge, FRIGO, til. Om vinteren er det skøyteis her om sommeren fotball. Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har tilbud for rusbrukere og folk i rusbehandling rett i nærheten.

Isbanen på Rudolf Nilsens plass. Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons
Isbanen på Rudolf Nilsens plass. Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons

Hva nabolaget sier

I en ny helhetsplan skal området rundt statuen av Rudolf Nilsen fremheves som en sentral møteplass i parken. Det blir foreslått sykkelparkering, møblering og skilting ved alle inngangene til parken. Den eksisterende ballbingen foreslås fjernet, og en ny flerbruksbane skal erstatte denne ut mot Vahls gate.

Naboene ble invitert til en workshop i mars. Der kom det frem at de er positive til stillesoner og at aktiviteter som skaper støy flyttes bort fra boligbebyggelsen og ned mot Vahls gate. Dessuten ønsker de å beholde trærne og parkpreget. Lekeplassen for de minste er også viktig for de aller fleste samt å få dekket toalettbehovet i parken på en god måte.

Tegning av Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter
Tegning av Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter

Naboene ble invitert med

Opprinnelig ble det tegnet ut en helhetsplan for Rudolf Nilsens plass allerede i 2016. Planen var basert på noe medvirkning fra åpne innspillsmøter. Men svært få av naboene kom. Derfor tok Områdeløft Grønland sammen med landskapsarkitektene en ny runde med medvirkning høsten 2017 og vinteren 2018.

Enkeltgrupper med tilknytning til parken ble kontaktet. Områdeløftet for Grønland hadde møter med 10 enkeltgrupper fra skolen, naboer og folk som driver tilbud eller aktiviteter i eller rundt parken, slik som FRIGO og Sterling. Alle disse fikk presentert den opprinnelige helhetsplanen og fikk reagere på den, ifølge en pressemelding.

Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter
Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter

Hva nå på Rudolf Nilsens plass?

Detaljert planlegging (detaljprosjektering) av parken vil starte opp i august. Da blir det også en ny medvirkningsrunde. Målet er å få jobben ut på anbud våren 2019, og da kan arbeidet med Rudolf Nilsens plass starte sommeren 2019, hvis finansieringen er på plass.

Kart over Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter
Kart over Rudolf Nilsens plass. Illustrasjon: SOLA landskapsarkitekter
Powered by Labrador CMS