Sykepleierne finner det uakseptabelt at de skal tjene langt under sine kolleger i kommuner og stat. Nå utestenger NHO sykepleierne fra jobbene deres. Foto: Pål Velo
Sykepleierne finner det uakseptabelt at de skal tjene langt under sine kolleger i kommuner og stat. Nå utestenger NHO sykepleierne fra jobbene deres. Foto: Pål Velo

Lockouten: Her blir sykepleierne nektet å komme på jobb i Oslo

Sykepleierstreiken har pågått i tre uker. Nå utestenger sykepleiernes arbeidsgivere dem fra hele 23 helseinstitusjoner i Oslo. Enkelte pasienter risikerer å ikke få hjelp når de utløser trygghetsalarm.

Publisert Sist oppdatert

Det er NHO, sykepleiernes arbeidsgiverorganisasjon, som har vedtatt en såkalt "lockout" fra og med 20. november.

Norsk Sykepleierforbund gikk torsdag morgen ut med at de hadde mottatt varslet, noe som litt senere ble bekreftet av NHO, ifølge LOs nyhetsportal FriFagbevegelse.

– I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam og gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By i en pressemelding.

By mener at Sykepleierforbundets uttak tar hensyn til pasientene og sier at Statens Helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

— De svakeste står uten helsehjelp

Frelsesarmeen er en av NHO-medlemmene som deltar i lockouten. Det påvirker blant annet Frelsesarmeens tilbud i Oslo.

— Det vil si at Frelsesarmeen vil stenge helsepersonellet som yter helsehjelp på for eksempel på Gatehospitalet ute fra arbeidsplassen sin. De aller svakeste vi har i samfunnet står dermed uten helsehjelp, sier advokat Magnus Buflod i Norges sykepleierforbund til VårtOslo.

— Tilsvarende vil lockout på sykehjemmene i Oslo innebærer at gamle og pleietrengende skal overlates til seg selv. NHO har også varslet lockout i alarmsentraler som gjør at de som bor hjemme med trygghetsalarm ikke vil få hjelp når alarmen utløses, sier Buflod.

— Som du skjønner vil denne lockouten ha veldig alvorlige konsekvenser i Oslo, fordi det er her de fleste av virksomhetene har tilhold etter år med konkurranseutsetting fra blå byråd. Utsetting av bestemødre og fedre på anbud til noen som er villig til å stenge de pasientene de er satt til å ta hånd om ute fra arbeidsplassen, sier advokaten.

NHO: — Belastning for bedriftene

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for. Sykepleierforbundet har fra før tatt ut 56 av disse sykepleierne i streik. De som har vært rammet av streiken, har jobbet ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner.

I en pressemelding forsvarer administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, den planlagte utestengningen. Hun peker på at streiken har pågått i tre uker og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dem som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier hun.

Disse Oslo-sykehjemmene rammes

Her er en oversikt over de 23 helseinstitusjonene i Oslo hvor NHO planlegger å nekte sykepleiere adgang fra 20. november:

 • Alarmsentral, Aleris Omsorg AS
 • Avd. Lambertseter Sykehjem, Aleris Omsorg AS
 • Hjemmetjenester, Aleris Omsorg AS
 • Kantarellen Bo- og Servicesenter, Aleris Omsorg AS
 • Omsorg Nordstrand, Aleris Omsorg AS
 • Uranienborghjemmet, Aleris Omsorg AS
 • Avd. Oslo/Hoved, Asor Helse AS
 • Avd. Paulus Sykehjem, Attendo Omsorg AS
 • Avd. Rødtvet Sykehjem, Attendo Omsorg AS
 • Avd. Romsås Sykehjem, Attendo Velferd AS
 • Avd. Oslo, Doro Care AS
 • Avd. Gaustad Hotell, Eurest AS
 • Ullevål Pasienthotell, Eurest AS
 • Avd. Ensjøtunet, Frelsesarmeen
 • Avd. Gatehospitalet, Frelsesarmeen
 • Hovedkvarter, Frelsesarmeen
 • Frelsesarmeens Rusomsorg Avd Fyrlyset
 • Grefsenhjemmet
 • Høyenhall Helse og Rehabilitering AS
 • Avd. Kirurgi Oslo, Medi 3 Ringvoll klinikken AS
 • Avd. Oslo, SOS International AS
 • Avd. Oslo og Akershus, Stiftelsen Amathea
 • Norlandia hjemmeomsorg AS Hjemmesykepleie

Parat: «En overdreven reaksjon»

Arbeidstakerorganisasjon Parat er sterkt kritiske til NHOs vedtak om lockout, ifølge artikkelen i FriFagbevegelse. Organisasjonen avholder i disse dager landsmøte, og i en uttalelse vedtatt på møtet torsdag formiddag ber Parat NHO om å trekke lockouten.

«Å bruke lockout for å styre en lovlig arbeidskonflikt mot en tvungen lønnsnemd tar vi sterkt avstand fra. Dette er en overdreven reaksjon på en lovlig arbeidskonflikt, hvor det allerede er tatt behørig hensyn til liv og helse», heter det i uttalelsen.

Regjeringen følger med

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hun følger konflikten nøye.

– Det er alvorlig når en konflikt rammer helsesektoren slik den gjør i dette tilfellet. Dette er en konflikt mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel, og det er partene som har ansvaret for å løse den. Jeg legger til grunn at partene gjør det de kan for å finne en løsning. Myndighetene følger konflikten på vanlig måte, sier hun til NTB.

Ifølge Hauglie er det Helsetilsynet som har det faglige ansvaret for å vurdere konsekvensene av konflikten for pasienter og brukere.