Sammenhengen mellom hastighet og omfanget av skadelig svevestøv er påvist. Foto: Morten Holm / Scanpix
Sammenhengen mellom hastighet og omfanget av skadelig svevestøv er påvist. Foto: Morten Holm / Scanpix

Miljøfartsgrensen på 60 km/t gjeninnføres fra mandag

Fra 4. mars blir det igjen miljøfartsgrense i Oslo. Det skyldes at de høye nivåene med svevestøv den siste uka, er forventet å vedvare i perioden som kommer.

Publisert Sist oppdatert

– Derfor velger vi nå å gjeninnføre miljøfartsgrensa i Oslo, sier overingeniør Henrik N. Mikkelsen i Statens vegvesen.

Miljøfartsgrensen vil vare fram til vårrengjøringen er gjennomført eller til måledata viser at det åpenbart ikke lenger er behov.

Vil bli mer veistøv

Vegvesenet ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen ved å innføre tiltaket når det er mest nødvendig. For første gang ble det derfor testet å avvikle den i en periode tidligere i år, da det var lavere nivåer av luftforurensning.

– Nå er veibanen i ferd med å tørke opp og det er forventet en god del snø- og issmelting i tiden fremover. Dette fører til frigjøring av veistøv på sidearealene, og dermed dårligere luftkvalitet, sier Mikkelsen.

Ny fartsgrense fra mandag

Det er Statens vegvesen som vurderer behov for, og varighet på miljøfartsgrensen i Oslo. Tiltaket ble iverksatt 1. november i fjor, midlertidig avviklet 28. januar, og gjeninnføres nå fra 4. mars.

Fra og med mandag 4. mars innføres miljøfartsgrense på følgende strekninger: Riksvei 4 Sinsen-Grorud, Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen, E18 Hjortnes-Lysaker og riksvei 163 Østre Aker vei Økern-Stovner.

Fartsgrensen på disse strekningene justeres til 60 kilometer i timen.