Snølekteren S/S Terje ved Akershusstranda renser Oslo-snøen for partikler og forurensning.
Snølekteren S/S Terje ved Akershusstranda renser Oslo-snøen for partikler og forurensning.

Overraskende forurenset snø. Oslo havn slutter å tippe snøen i sjøen. – Bekymringsfullt

Oslo Havn har funnet høye nivåer av forurensende partikler på Filipstadkaia. – Funnene er bekymringsfulle. Snøen er forurenset selv på Rådhusplassen med bare syklende og gående.

Publisert

Oslo Havn hadde i fjor en midlertidig tillatelse fra Statsforvalteren til å tippe snø i sjøen. Samtidig ble det stilt krav til kontroller. Resultatene av prøvetakingen viser at snøen inneholder forurensede partikler.

Havnestyret har nå bestemt at det ikke lenger skal tippes snø i sjøen og at Oslo Havn ikke skal søke om ny tillatelse fra Statsforvalteren.

Fant forurenset snø

Overvåkningen og prøvetaking av snø fra Oslo havn i 2020/2021 viser at snøen inneholder betydelig mengder partikler, olje og metaller.

Det er enorme områder ved havna som raskt må ryddes for snø ved snøfall.
Det er enorme områder ved havna som raskt må ryddes for snø ved snøfall.

Det var forventet at snø i boligområder skulle inneholde mindre forurensning enn snø langs veiene. Men at snøen på Rådhusplassen, med mest syklende og gående, skulle være så forurenset, var overraskende. Funnene av høye nivåer av forurensende partikler på Filipstadkaia kan tyde på at nærheten til E18 er en viktig kilde.

– Funnene er bekymringsfulle. Snøen er forurenset selv på Rådhusplassen med bare syklende og gående. Det kan tyde på at snøen forurenses av byluften før den lander på kaia. Derfor skal ikke Oslo Havn lenger tippe snø i sjøen. Samtidig er det viktig at Oslo by finner bedre løsninger både for veivann og snøhåndtering, sier styreleder i Oslo Havn, Marthe Scharning Lund.

Dårlig kapasitet ved store snøfall

Oslo by er for dårlig forberedt på mye snø. Ved stort snøfall har ikke snølekteren tilstrekkelig kapasitet til å ta imot havna og byens snø.

– Oslo Havn samarbeider med byen og vil bidra til å finne bedre og bærekraftig snøberedskap ved store snøfall. Vi vil gå i dialog med blant andre Statsforvalteren om mulige beredskapsløsninger. Kanskje snølekteren Terje bør få en søster for å øke byens kapasitet, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn i en pressemelding.

Heidi Neilson, Oslo Havns miljøsjef, er i gang med å finne nye miljøvennlige løsninger for å håndtere snøen i havneområdene.
Heidi Neilson, Oslo Havns miljøsjef, er i gang med å finne nye miljøvennlige løsninger for å håndtere snøen i havneområdene.

Søker bærekraftige løsninger

Fordi dagens løsninger ikke er tilfredsstillende, har Oslo og Trondheim igangsatt en innovativ anskaffelse, prosjektet SMELT for en mer effektiv og miljøvennlig snøhåndtering.

I oktober ble entreprenører invitert til en tilbudskonferanse.

– Vi er spente på arbeidet som er satt i gang. Men det vil ikke løse eventuelle utfordringer med store snøfall for kommende vinteren, sier Heidi Neilson.

Oslo Havn foretok i høst en storrengjøring før vintersesongen. Resultatene viser at hvis Oslo havn fjerner partiklene på kaia, fjernes også mye av forurensningen før den havner i sjøen.
Oslo Havn foretok i høst en storrengjøring før vintersesongen. Resultatene viser at hvis Oslo havn fjerner partiklene på kaia, fjernes også mye av forurensningen før den havner i sjøen.

Fikk midlertidig tillatelse

Totalt skal 600 000 kvadratmeter med havneområder brøytes for snø. Oslo Havn har tidligere brøytet og tippet snø utenfor kaikant så fort som mulig og senest innen 24 timer etter snøfall. Bortkjøring av snø vil ta mer tid.

Praksisen med å tippe snø fra kaikant i sjøen ble stanset av Statsforvalteren i 2020.

Oslo Havn fikk en midlertidig tillatelse til å tippe snø i sjøen for vintersesongen 2020/21 og ble samtidig pålagt å gjennomføre et omfattende overvåkningsprogram. Overvåkningsprogram og sluttrapporten er utført av Norges Geotekniske Institutt.

Oslo Havn har for vintersesongen 2020/21 brukt totalt kr 5,2 millioner på snøhåndtering og overvåking av snø.

Powered by Labrador CMS