Fortum er på vei inn til et møte med investeringsselskapet SEB, som vil finansiere oppkjøpet av Uniper. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace
Fortum er på vei inn til et møte med investeringsselskapet SEB, som vil finansiere oppkjøpet av Uniper. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace

– Fortum selger seg inn som miljøvennlige i Oslo. Da henger det ikke på greip å bli eier i et av verdens største kullselskaper

Greenpeace demonstrerte på Aker brygge mot at energigiganten Fortum investerer tungt i kull.

Publisert

Det var i anledning at det finske energiselskapet Fortum besøkte finanskonsernet SEB fredag at aktivister fra Greenpeace stilte opp med bannere og håndholdte skilt. De ønsket å vise Fortum hva de syntes om å utvide kullvirksomheten sin.

– Vi hadde en hyggelig prat med to av sjefene fra Fortum. Vi konfronterte dem med klimakonsekvensene av å kjøpe seg opp i Uniper og håper de tar dette innover seg, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Fortum eier fra før Norges Energi og Oslo Fortum Varme. Nå kjøper de seg også opp i Uniper, et av de største kullselskapene i Europa. Fortum eier nå 49,9 prosent av selskapet, men jobber med å ta over 70 prosent av aksjene.

Kull gir klimakrise er budskapet til Greenpeace. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace
Kull gir klimakrise er budskapet til Greenpeace. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace

Store på fossil energi

Som eier av flere energiselskaper i Norge mener Greenpeace at det er bekymringsverdig at Fortum nå skal kjøpe seg opp i et av verdens største kullselskaper. Oppkjøpet finansieres delvis av SEB.

– Fortum selger seg inn som miljøvennlige i Oslo. Da henger det ikke på greip å bli majoritetseier i et av verdens største kullselskaper, sier Pleym.

Fortum er tungt investert i fossil energi og har, ifølge Greenpeace, et karbonfotavtrykk som er større enn hele Finlands samlede nasjonale utslipp. 41 prosent av el-produksjon og 80 prosent av varmeproduksjon kommer fra kull og gass. Oppkjøpet av Uniper vil øke dette fotavtrykket vesentlig.

Følger ikke opp Paris-avtalen

Ifølge Greenpeace har verken Fortum eller Uniper noen plan for å fase ut CO2-utslipp som er i tråd med Parisavtalens mål.

– Vi uttrykte bekymringene våre, men finansdirektør Markus Rauramo, i Fortum kunne ikke forsikre oss om at Fortum eller Uniper vil ha en plan for utfasing av kull som vil være i tråd med Parisavtalen i den nærmeste framtiden. Dette er svært bekymringsverdig, sier Greenpeace-leder Pleym.

Markus Rauramo, fra Fortum, i diskusjon med Frode Pleym i Greenpeace. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace
Markus Rauramo, fra Fortum, i diskusjon med Frode Pleym i Greenpeace. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace

Greenpeace krever at Fortum:

  • Forplikter seg til å utvikle en plan for å fase ut kullbasert virksomhet innen 2030. Dette må også inkludere Unipers virksomhet, og utfasingsplanen må være i tråd med Paris-avtalen.
  • Stanser planene om Datteln 4, et nytt kullkraftverk under planlegging i Tyskland.
  • Sørger for at Uniper dropper planene om å saksøke den nederlandske regjeringen for å implementere Parisavtalen, noe som vil inkludere en plan for å fase ut kullkraft.

Kullkraft er på vei ut

– Formålet med Fortums oppkjøp av Uniper er å skape et ledende energiselskap som kan drive endringen for et fornybart energisystem i Europa. Unipers kullkraft står for under 30 prosent av selskapets kraftproduksjon, og vi kjøper ikke Uniper på grunn av kullkraften, men på tross av den, sier kommunikasjonssjef i Fortum, Stian Mathisen.

- Fortums mål er å styrke satsingen i retning et fornybart samfunn, sier Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum. Foto: Fortum
- Fortums mål er å styrke satsingen i retning et fornybart samfunn, sier Stian Mathisen, kommunikasjonssjef i Fortum. Foto: Fortum

– I Fortum stiller vi oss 100 prosent bak EUs mål om et karbonfritt EU i 2050. Vi ønsker å fase ut all strømproduksjon med CO2-utslipp så raskt som mulig, sier Mathisen.

Uniper har kullkraftverk i Tyskland, Storbritannia og Nederland. Alle tre landene har planer for full utfasing av kullkraft, og Fortum forholder seg til disse nasjonale planene, ifølge Mathisen.

Kull i stedet for kjernekraft

Kommunikasjonssjefen påpeker at utfasingen av kullkraft for eksempel i Tyskland ikke er noe Fortum eller Uniper kan avgjøre på egenhånd. – Det er tyske myndigheter som bestemmer når kullkraften skal fases ut, og vi forholder oss til det myndighetene avgjør. Tyskland jobber for øyeblikket med utfasing av landets kjernekraftverk, som alle skal stenges innen 2022.

Greenpeace stilte opp på Aker brygge for å protestere mot at energiselskapet Fortum kjøper seg stort opp i kull. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace
Greenpeace stilte opp på Aker brygge for å protestere mot at energiselskapet Fortum kjøper seg stort opp i kull. Foto: Johanna Hanno / Greenpeace

Når det siste kjernekraftverket stenges vil halvparten av all tysk strømproduksjon være faset ut. Det gjør at noe tysk kullkraft inntil videre må holdes i drift for å sikre at befolkningen får strøm. Tyske myndigheter har derfor satt 2038 som mål for når all tysk kullkraft skal være faset ut.

Powered by Labrador CMS