Statsbygg kan gå i gang med å rive Y-blokka.
Statsbygg kan gå i gang med å rive Y-blokka.

Oslo tingrett sier nei til kravet om å utsette rivingen av Y-blokka

Statsbygg kan rive Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo, slår Oslo tingrett fast.

Publisert

– Etter dagens kjennelse, kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokka må vike, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig.

Ikke ugyldig riving

Saken skal opp i Oslo tingrett i august, og de to organisasjonene ba derfor tingretten om et midlertidig forbud mot rivingen av Y-blokka inntil saken er behandlet.

Det sier altså tingretten nei til.

– Retten har kommet til at det ikke er sannsynlig at reguleringsplanen eller rammetillatelsen er ugyldig, heter det i kjennelsen.

Sikrer kunsten

Statsbygg skal nå gå i gang med å sikre kunsten på bygget, slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, opplyser Astrup.

Også Statsbygg er fornøyd med kjennelsen.

– Vi er glad for at retten har slått fast at det ikke er sannsynlig at det er forhold som gjør at reguleringsarbeidet ikke er gyldig, sier administrerende direktør Harald Nikolaizen til Aftenposten.