Fornebubanen innebærer seks nye stasjoner, tre i Oslo og tre i Bærum. Tegning: Klimaetaten
Fornebubanen innebærer seks nye stasjoner, tre i Oslo og tre i Bærum. Tegning: Klimaetaten

Regjeringen kan ha kraftig undervurdert prisen på Fornebubanen i bompengeforliket

Nye anslag på prisen for byggingen av Fornebubanen betyr at prisen for bompengeforliket kan bli mye høyere enn regjeringen har anslått.

Publisert Sist oppdatert

Som en del av løsningen på bompengeknipa ble de fire regjeringspartiene enige om å øke statens bidrag til kollektivprosjekter fra 50 prosent til 66 prosent. Ifølge regjeringen vil dette koste åtte milliarder kroner over ti år.

Blant prosjektene det er snakk om er det nye T-banestrekket fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Ifølge Aftenposten har imidlertid regjeringen basert seg på gamle kostnadsanslag for Fornebubanen når den har regnet ut prislappen for bompengeforliket.

Kraftig oppjustering av prisen

Fornebubanen ble tildelt seks milliarder kroner i Nasjonal Transportplan som ble vedtatt på Stortinget i 2017. Det utgjorde halvparten av det daværende kostnadsanslaget på tolv milliarder kroner.

Men fylkestinget i Akershus vedtok nylig en ny kostnadsramme, der prislappen er satt til 16,2 milliarder 2018-kroner. Oslo bystyre skal ta stilling til den samme rammen onsdag neste uke.

Byggestart neste år

Her er det lagt inn at staten skal bidra med cirka 50 prosent, totalt 7,94 milliarder kroner. Dersom departementet slutter seg til denne kostnadsrammen og følger opp løftet om å betale 66 prosent, må staten ut med ytterligere rundt 2,5 milliarder kroner til prosjektet, opplyser Line Fredriksen, kommunikasjonsansvarlig for Fornebubanen i Oslo kommune, til NTB.

Byggestart for den nye T-banestrekningen er i mars neste år og den skal etter planen åpne i 2027.