Portør Magnus Kinne får sin første sprøyte med Moderna-vaksine av sykepleier Andrea Navarrete på Vaksinasjonspoliklinikken ved Bedriftshelsetjenesten på Ahus.
Portør Magnus Kinne får sin første sprøyte med Moderna-vaksine av sykepleier Andrea Navarrete på Vaksinasjonspoliklinikken ved Bedriftshelsetjenesten på Ahus.

Oslo endrer vaksinestrategi

Fra og med neste uke vil nyvaksinerte i Oslo måtte vente i tre måneder på neste dose.

Publisert

– Fra og med neste uke vil vi stort sett være ferdig med å vaksinere personer med underliggende sykdom og justerer doseintervallet for Pfizer og Moderna fra seks til tolv uker for dem som får første dose. Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer, og vil ikke gis tilbakevirkende kraft for dem som allerede har fått første dose, sier Robert Steen (AP).

Han opplyser at kommunen dropper planene om å utsette dose to for dem som allerede har fått første dose av vaksinen. Forrige uke ba Steen helseetaten og administrasjonen om å se på hvilken effekt det ville hatt på smitten i byen om man utsatte dose to for alle eller noen av de 50.000 friske folkene under 65 år som har fått første dose.

Lytter til faglige innspill

– Fagfolkene vurderer at effekten er en liten reduksjon i smittetall og en minimal effekt på alvorlig sykdomsforløp i form av innleggelser. Vi velger derfor å lytte til de faglige innspillene om at vi nå bør prioritere ressursene våre på å sette de vaksinene vi har fått så raskt og effektivt som mulig, samtidig som vi fortsetter å forebygge spredning av smitte i byen ved å holde avstanden oppe, mobiliteten nede og følge smittevernrådene, sier Steen.

Han viser til at en forskyvning av avtalte dose to ville krevd manuell ombooking, som ville vært ressurskrevende. Det kunne også gitt forsinkelser i innkallinger av øvrig befolkning til første dose, med økt risiko for at man ikke klarer å sette alle doser som kommer.

Powered by Labrador CMS