FHI anbefaler fortsatt munnbind i kollektivtrafikken. Mener vi må planlegge for en ny, nasjonal koronabølge

Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Oslo, der man ikke kan holde en meters avstand.

Publisert

Det må planlegges for en ny, nasjonal koronabølge, skriver FHI i sin nye risikovurdering. Men målet er å unngå dette ved å følge dagens strategi.

I rapporten vurderer Folkehelseinstituttet nå risikoen for smittespredning som høy på lokalt nivå, moderat på regionalt nivå og lav på nasjonalt nivå.

– Vi ser flere lokale utbrudd, dette er ventet, og vi tror vi kommer til å se flere slike utbrudd fremover. Spesielt utbrudd blant unge voksne kan bli store gjennom smitte i sosiale sammenhenger, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Line Vold fra Folkehelkseinstituttet på den daglige pressekonferansen om korona-situasjonen.
Line Vold fra Folkehelkseinstituttet på den daglige pressekonferansen om korona-situasjonen.

I risikovurderingen skriver også FHI at det nå må planlegges for en ny, nasjonal bølge, selv om målet er å unngå denne ved å følge strategien. Hvis en slik bølge skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs, ifølge rapporten.

– Siden viruset fremdeles finnes i Norge, og befolkningen ikke er immun, er epidemien ikke over i Norge, heter det.

Spår store utbrudd blant unge voksne

Det mest sannsynlige bildet framover er imidlertid ifølge rapporten stadige lokale utbrudd av varierende størrelse, og at særlig utbrudd blant unge voksne kan bli store gjennom smitte i sosiale sammenhenger.

– Utbruddene kan bli oppdaget sent ettersom symptomene i denne aldersgruppa ofte er milde. Videre må vi være på vakt for utbrudd knyttet til samlinger i foreninger, lag og trossamfunn.

FHI skriver videre at det de kommende årene er vedvarende fare for lokale utbrudd eller nye bølger av epidemien, og de maner derfor kommunene til å planlegge for kapasitetsøkning og opprettholdelse av dette over tid. Sykehusene må også planlegge for dette, og i tillegg må både kommuner og helseforetak om kort tid starte planleggingen av vaksinasjon.

Bekymret for smittesituasjonen i Oslo

En risikofaktor som nevnes i rapporten, er krevende smittesporing, og FHI er mest bekymret for situasjonen i Bergen og Oslo.

– Spredningen blant unge voksne kan sette i gang ytterligere spredning i disse miljøene, og smitteoppsporingen er vanskelig. Disse unge voksne kan selvfølgelig også spre smitte til eldre personer. Vi er redd for at epidemien i disse byene skal stabilisere seg på et høyere nivå i stedet for å gå ned, skriver de i rapporten.

– Nødvendig med økt regional oppmerksomhet

Videre mener FHI det er nødvendig med økt oppmerksomhet på faren for overgang fra lokale til regional oppblussing.

– Dersom et utbrudd i en kommune har forgreininger til flere andre, kompliseres håndteringen betydelig og dermed også faren for at man mister kontrollen.

De peker også på at det i andre sektorer enn skole og barnehager ikke er hensiktsmessig der alle sektorer alle steder må ligge på samme tiltaksnivå til enhver tid.

Av nasjonale tiltak anbefaler FHI en videreføring av disse tiltakene:

* Hygienetiltak: Hånd- og hostehygiene og selvisolering ved sykdom

* Smittesporing av kontakter og karantene eller annen oppfølging

* Oppdaging og isolering av smittede ved testing

* Innreisekarantene fra land med betydelig større epidemi enn i Norge

* Kontaktreduserende tiltak (for eksempel en meters avstand, begrensninger på antall personer som møtes ved arrangementer og på serveringssteder)

* Kontrollerte besøk på helseinstitusjoner

* Åpen, begrunnet og relevant kommunikasjon med befolkningen om situasjonen, trusselen og tiltakene.

Powered by Labrador CMS