For første gang er smittespredning i Oslo høyere hos barn i barnehagealder enn hos voksne over 19 år, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny rapport.
For første gang er smittespredning i Oslo høyere hos barn i barnehagealder enn hos voksne over 19 år, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny rapport.

FHI-rapport om Oslo: Høyere smittespredning blant barn enn voksne

For første gang siden koronapandemien startet ble det sist måned påvist høyere smittespredning blant barn enn voksne i Oslo, viser en FHI-rapport. Økningen sammenfaller med høyere forekomst av britisk mutert virus.

Publisert

Oslo og Viken er det fylkene som har hatt høyest antall meldte koronatilfeller gjennom hele pandemien, og er også fylkene med flest utbrudd i barnehager og skoler.

Men mesteparten av smitten spredte seg frem til nyttår hovedsakelig mellom voksne over 19 år. Så har det skjedd en endring i smittespredningen. Den endringen sammenfaller med en påvist økning av det britisk muterte viruset.

Høyere smittespredning blant barnehagebarn

— For første gang i løpet av pandemien er insidensraten (antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere) per uke høyere hos barn i barnehagealder enn hos voksne over 19 år, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en ny rapport.

— Oslo og Viken er samtidig fylker som tidlig fikk påvist nye virusvarianter assosiert med økt spredningsevne, spesielt engelsk virusvariant, skriver FHI.

Oversikt over koronasmitte i Oslo fordelt på alder i uke 6 til 9.
Oversikt over koronasmitte i Oslo fordelt på alder i uke 6 til 9.

Mandag stilte helsebyråd Robert Steen (Ap) i bystyrets forretningsutvalg og redegjorde for smittesituasjonen i Oslo. Da uttrykte han bekymring for den økte koronasmitten blant barn og unge. Og reiser spørsmålet om barn smittes lettere av mutert virus.

— I dag anslår FHI at et sted mellom 50 og 70 prosent av alle som smittes i Oslo er smittet av det britisk muterte viruset. Det smitter mer kraftfullt og ser kanskje ut til å smitte barn og unge mer enn den gamle varianten, sa Steen.

Oppdaget mutert virus før nyttår

— Derfor ser vi også at andelen smitte i aldersgruppen 0 til 9 år er høyere enn vi tidligere har sett. Det samme ser vi i aldersgruppen 10 til 19 år, påpekte helsebyråden i møtet med bystyrepolitikerne.

I rapporten fra FHI påpekes det at såkalt sekvensering av virus i liten grad ble utført i 2020. Sekvensering er folkelig forklart fagbegrepet som brukes i jakten på ulike virusvarianter, som for eksempel det britisk muterte koronaviruset.

— Engelsk virusvariant ble første gang påvist i Norge i desember 2020. Siden antall virus sekvensert i 2020 var lavt, vet vi ikke når denne varianten først ble importert til Norge. Vi vet heller ikke hvor utbredt varianten var i Oslo og Viken på slutten av året i 2020, påpeker FHI.

Med det slår ikke FHI bastant fast at økt smitte blant barn og unge i Oslo skyldes nye, muterte virusvarianter.

Mutert virus står for 60 prosent av smitte

Men FHI påpeker at det kan være en sammenheng ettersom smittetallene går så kraftig opp blant barn og unge, samtidig som Oslo har de strengeste smitteverntiltakene i landet nettopp for disse aldersgruppene.

— En økning i forekomst tyder på at økt utbredelse av engelsk virusvariant medfører mer smitte, til tross for forsterkede tiltak, skriver FHI i rapporten.

— Iløpet av februar har andel prøver hvor engelsk virusvariant er påvist, økt fra rundt 20 prosent til nærmere 60 prosent . Antall tilfeller i alle aldersgrupper har økt de siste tre uker, og økningen er spesielt tydelig for de eldste ungdommene og de yngste barna, slår FHI fast.

Powered by Labrador CMS