Ni år gamle Kostja og Misha er flyktninger fra Ukraina og har akkurat begynt på skolen.
Ni år gamle Kostja og Misha er flyktninger fra Ukraina og har akkurat begynt på skolen.

Osloskolen vil bruke nedlagt skole til ukrainske elever. – Vi trenger flere lærere

Osloskolen gjør seg klare til å ta imot ukrainske barn etter påske. 19 grunnskoler og Kuben videregående er klare til å ta imot elevene. Også barn som blir sittende lenge i asylmottak får skoletilbud.

Publisert

– Skolene har planene, klasserommene og lærerne klare, og vi gleder seg til å ta imot elever rett over påske, sier Marte Gerhardsen, direktør i utdanningsetaten.

Etter at familien er bosatt i Oslo, har barna krav på skoleplass i nærheten av der de bor. De fleste ukrainske flyktninger starter i såkalt innføringstilbud, egne grupper med elever som ikke kan norsk godt nok til å følge undervisningen. Ungdommer i alderen 16-19 år har rett til norskopplæring mens de venter på inntak til videregående skole.

Skolene som er klare til å gi innføringstilbud etter påske er Bakås, Berg, Bjørnholt, Bygdøy, Grorud, Grünerløkka, Hauketo, Lakkegata, Lofsrud, Nordstrand, Refstad, Ris, Rustad, Skullerud, Smestad, Svarttjern, Teglverket, Tonsenhagen og Toppåsen, ifølge en pressemelding.

Forberedt på å ta imot flere

Tilbudet tilsvarer rundt 350 elevplasser, som dekker behovet de kommende ukene. Flere plasser vil bli opprettet fortløpende.

– Vi forbereder oss på å ta imot flere ukrainere fram mot sommeren og i høst. Vi trenger flere lærer og andre ansatte som kan bidra til å lage en god skole for flyktningene, og håper de som har relevant erfaring tar kontakt med oss, sier Gerhardsen.

Barn og unge i asylmottak

Det er sannsynlig at mange flyktninger vil komme til Oslo, og noen kan måtte bli boende på asylmottakene lenge.

– I tillegg til det ordinære tilbudet jobber vi også for å gi et skoletilbud til de som sitter i asylmottak og venter på å bli bosatt. Derfor ønsker vi å ta i bruk nedlagte Stig skole og andre tomme skolebygg, forteller Gerhardsen.

I tillegg til Stig skole er lokaler ved Groruddalen skole og andre lokaler i Groruddalen og i Tøyen-området aktuelle. Detaljene er ikke klare ennå.

Slik blir elevene mottatt

Språksenteret i Oslo får beskjed, og kartlegger elevene for å finne ut hvilket tilbud som passer for dem. Elevene får skoleplass ut fra kartleggingen, og starter på en skole.

1. og 2. trinn går i vanlig klasse ved nærskolen.

3. til 4. trinn går i en egen innføringsgruppe, helst på en skole i nærheten av der de bor.

5. til 10. trinn går i en egen innføringsgruppe, enten på en skole i nærheten av der de bor eller på Oslo Språksenter på Sofienberg.

Elevene følger norske læreplaner, og målet er at elevene skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen.

Ungdommer i alderen 16-19 år

Ungdommer i alderen 16-19 år har rett til norskopplæring mens de venter på inntak til videregående skole.

Tilbudet er gratis og på heltid. Opplæringen skjer på Kuben videregående skole.

Ungdommene tar kontakt med Servicesenteret på Oslo voksenopplæring for å få norskopplæring.

Powered by Labrador CMS