— Det er reduksjon i trafikken gjennom bomringen alle dager i uken, opplyser Fjellinjen.
— Det er reduksjon i trafikken gjennom bomringen alle dager i uken, opplyser Fjellinjen.

Kraftig trafikknedgang gjennom Oslos tre bomringer under koronatiltakene på nyåret

— Selv om mye av året 2020 var preget av trafikknedgang, er trafikknedgangen i januar den mest markante siden nedstengingen 12. mars 2020, opplyser Fjellinjen.

Publisert

Trafikken i Fjellinjens bomstasjoner hadde i januar en nedgang på 17 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. Dette er den kraftigste trafikknedgangen i en måned siden april 2020.

— Det er reduksjon i trafikken alle dager i uken, men enda mer markert i helgene enn i ukedagene, sier trafikkanalytiker Stian Strøm Arnesen på Fjellinjens nettside.

Nedgang siden pandemien traff i mars 2020

Trafikken i Fjellinjens bomstasjoner hadde i 2020 en nedgang på mellom 8 og 9 prosent sammenliknet med 2019. Nedgangen var størst i månedene med mest omfattende koronatiltak.

Fordeling av kjøretøy gjennom Oslos tre bomringer.
Fordeling av kjøretøy gjennom Oslos tre bomringer.

På grunn av omlegging av bompengesystemet i Oslo i juni 2019 er de sammenliknbare bomstasjonene for hele året Osloringen og bomstasjonene på bygrensen mot Bærum. Det må derfor tas forbehold om usikkerhet ved sammenligning av trafikk før og etter omleggingen.

— Elvarebiler med bomfritak øker

1. januar i år økte takstene for elbil og samtidig ble det innført et fritak for betaling av bompenger for el-varebiler med Autopass-brikke. Andelen passeringer med elvarebiler i den første måneden med fritak var 1,1 prosent. Andelen var høyest i bomstasjonene Indre ring med 1,4 prosent.

— Den første måneden med fritak for elvarebil med Autopass-brikke viser at drøyt en prosent av passeringene gjøres med denne kjøretøygruppen. Vi ser at tilbudet av elvarebiler i markedet har økt markant det siste året, så det blir spennende å se utviklingen i våre bomstasjoner, sier Strøm Arnesen.

Powered by Labrador CMS