Hvalrossen Freya har lagt seg på en båt i Frognerkilen.
Hvalrossen Freya har lagt seg på en båt i Frognerkilen.

Fiskeridirektoratet vurderer å avlive Freya

Nærgående mennesker gjør at Fiskeridirektoratet vurderer å avlive hvalrossen Freya. De frykter at noen kan komme til skade, og at hvalrossen ikke har det bra.

Publisert

Fiskeridirektoratets vurdering er at publikums uaktsomme atferd og manglene etterfølgelse av anbefalingene fra myndighetene kan sette liv og helse i fare, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet er ute i Oslofjorden med et patruljefartøy for å følge med på situasjonen. De er i dialog med politiet og veterinær for å diskutere nye tiltak.

— Vi sonderer nå ytterligere tiltak, der avliving kan være et reelt alternativ, sier Jdaini.

Siste mulighet

Hvalrossen Freya har de siste månedene vært på øst- og vestsiden av Oslofjorden. Hun ble observert i Kragerø 12. april og ble for alvor kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter.

En mann spyler vann på hvalrossen Freya mens hun var på besøk i Oslo.
En mann spyler vann på hvalrossen Freya mens hun var på besøk i Oslo.

Til NTB presiserer Jdaini at avliving av Freya er siste mulighet.

— Da må det være fare for liv og helse for mennesker og dyret. Situasjonen vurderes også ut ifra et dyrevelferdsperspektiv, sier hun.

— Vi ser at det nå er manglende etterlevelse av anbefalingene om å holde avstand. Vi vurderer at situasjonen bærer mer preg av at mennesker kan komme til skade.

Et annet tiltak som vurderes, er flytting av dyret, men Jdaini kan ikke si noe om hvor hvalrossen eventuelt vil ende opp.

— Hold avstand

Freya ble først observert i Kragerø 12. april og ble kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter, som her i Frognerkilen.
Freya ble først observert i Kragerø 12. april og ble kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter, som her i Frognerkilen.

Anbefalingene fra myndighetene har hele tiden vært at man bør holde seg unna hvalrossen for å unngå at den blir stresset. Jdaini gjentar enda en gang denne oppfordringen og sier at det har vært flere farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen i Bærum denne uken.

— Vi har observasjoner av at folk kan finne på å kaste gjenstander etter henne, sier hun.

De har også dokumentert at folk bader med hvalrossen, og at de oppsøker den ved vannkanten, sammen med barna sine, for å ta bilder.

— Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand. Det at hvalrossen har blitt en attraksjon, eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadd, sier Jdaini.

Powered by Labrador CMS