James Stove Lorentzen
James Stove Lorentzen. Foto: James Stove Lorentzen

– Finansbyrådens lek med tall

Forvaltningen av kommunens midler styres godt, akkurat som med det forrige, borgerlige byrådet. Derfor er det skuffende når du prøver å gi et annet inntrykk, finansbyråd Robert Steen.

James Stove Lorentzen
James Stove Lorentzen (H) er komitéleder for helse- og sosialkomiteen i bystyret.

Jeg har stor respekt for finansråd Robert Steen (Ap) som kompetent fagmann innen finans og økonomifaget. Han har jo tross alt inntil for tre år siden hatt en suksessfull karriere i det private næringslivet.

Derimot når han prøver å være politiker snubler han i retorikken. Den 6. juli skriver han om å ikke sende regningen til våre barn, på VårtOslos sider, og gir dermed et spark til borgerlig side og det forrige byrådet. Det var ikke veldig overbevisende. Det er bare plass til å kommentere to av hans påstander.

Lavere gjeldsgrad med borgerlig byråd

Hans første poeng er at forrige byråd økte gjelden, mens hans byråd reduserer den. La oss først forstå at det er et stort kontinuerlig investeringsbehov i Oslo kommune for å møte behovet for sykehjem, skoler og idrettsanlegg, samt kollektivsatsingen.

At gjelden målt i kroner har økt, og vil fortsette å øke i årene fremover må vi regne med, men det gjør også budsjetterte inntekter. Gjeld i prosent av inntektene, eller gjeldsgrad som vi kaller det, er en god indikasjon på hvordan det faktisk står til. Da de borgerlige styrte i perioden 2011-2015 steg gjeldsgraden fra 45 til 59 prosent. Byråd Steen presenterte 2018 budsjettet i desember 2017 med gjeldsgrad på 82 prosent.

11 milliarder mindre gjeld på 6 måneder?

Han skriver at han reduserte lånegjelden med en milliard i 2017. Det stemmer det, men hva er sammenligningen mot? Jo, 2015. Han har styrt i tre år og i desember 2016 anslo han gjelden i 2017 til 45 milliarder. Senest i Desember 2017 anslo Aps finansbyråd Robert Steen selv gjelden til over 42 milliarder, mens den er altså nå på 31 milliarder.

Hvordan kan det ha seg at gjelden er 11 milliarder mindre enn han selv forutså i løpet av 6 måneder?

Gjelden er bare utsatt

Det er flere årsaker til dette, og byrådets politikk har bare begrenset effekt. Eiendomsskatten er øremerket til å øke visse tjenester og dermed går disse pengene hovedsakelig til økt forbruk. Hovedårsakene til lavere vekst i gjeld enn forutsatt er av teknisk karakter, ifølge byråden:

«Hovedårsaken til lavere gjeldsgrad enn forutsatt skyldes imidlertid at kommunen som følge av god likviditet finansierer deler av investeringene gjennom midlertidig bruk av likviditeten fremfor opptak av lån. Dette vil imidlertid kun være en tidsforskyvning i gjeldsveksten da et udekket resultat på 10 mrd. kroner i investeringsregnskapet for 2018 vil måtte dekkes inn med i hovedsak et tilsvarende økt låneopptak i saken om revidert budsjett for 2019.»

Forsinkede investeringer

Det hjelper også med økte skatteinntekte og statlige overføringer, og store forsinkelser i gjennomføring av investeringer. Les bare hva byråden selv skriver til bystyret:

» I 2017 investerte Oslo kommune for til sammen circa 9,2 milliarder kroner. Erfaringsmessig er virksomhetene for optimistiske i fastsettingen av sine investeringsprognoser. Det innebærer at det er sannsynlig at investeringsutgiftene, og dermed også låneopptak som skal finansiere investeringer, vil være betydelig lavere enn prognosene tilsier når det endelige investeringsregnskapet for 2018 foreligger.»

— Du skuffer, byråd Steen

Videre er finansbyråd Robert Steen opptatt av vedlikehold. Det er litt vanskelig å forholde seg til når finansbyråden blander vedlikehold på Holmlia med politiressurser og kriminelle nettverk. Poenget hans ser ut til å være at Søndre Nordstrand ikke fikk fordelt penger rettferdig.

Til det er å si at et enstemmig bystyre har vedtatt fordelingsmekanismen, og at denne skal evalueres med jevne mellomrom, noe som det forrige byrådet satte i gang rett før valget i 2015.

Den nye fordelingen faller heldig ut for Søndre Nordstrand, men det er ikke på grunn av byråd Steen, men et enstemmig bystyre.

Så finansbyråd Robert Steen, forvaltningen av kommunens midler styres godt, akkurat slik den ble i forrige periode. Derfor er det skuffende når du nå prøver å gi et annet inntrykk.MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer