Tirsdag kveld meldte OUS at det var 48 innlagte koronapasienter. Sju av koronapasientene lå på intensivavdeling der fem av dem får behandling med respirator.
Tirsdag kveld meldte OUS at det var 48 innlagte koronapasienter. Sju av koronapasientene lå på intensivavdeling der fem av dem får behandling med respirator.

12 koronadødsfall ved OUS hittil i februar - men antallet innleggelser er synkende

FHI mener smittetoppen er nådd i Oslo og Viken. Det samme kan se ut til å gjelde koronainnleggelser, selv om det har vært 12 covid-dødsfall ved Oslo universitetssykehus hittil i februar.

Publisert

Mandag kunngjorde Oslo universitetssykehus det 119. koronadødsfallet ved sykehuset siden pandemien startet.

— Fredag 18. februar, døde nok en inneliggende pasient med covid-19-sykdom ved OUS. Dette er det 119. dødsfallet ved sykehuset relatert til pandemien. Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, skriver OUS på sin nettside.

Ligger godt under toppene fra desember

Det betyr at det hittil i februar har dødd 12 innlagte koronapasienter ved OUS. Samtidig holder antallet innleggelser seg lavere enn under starten på den fjerde smittebølgen i fjor høst.

Tirsdag kveld meldte OUS at det var 48 innlagte koronapasienter. Sju av koronapasientene lå på intensivavdeling der fem av dem får behandling med respirator.

Den blå grafen viser smittetoppene tydelig. Siden begynnelsen av februar har antallet koronainnleggelser sunket ved OUS.
Den blå grafen viser smittetoppene tydelig. Siden begynnelsen av februar har antallet koronainnleggelser sunket ved OUS.

— Tallene viser pasienter som er innlagt på grunn av, eller behandles for, covid-19. Tallet inkluderer ikke pasienter som er innlagt av andre årsaker, som tester positivt på covid-19 før eller under innleggelse, og som ikke behandles for covid-19, skriver Oslo universitetssykehus.

Under tidligere smittetopper har OUS hatt over 60 koronapasienter, og på det meste har det vært 23 intensivpasienter med korona. Nå er altså situasjonen langt mindre dramatisk ved sykehuset.

Mener Oslo har lignende smittetrend som København

Folkehelseinstituttet mener smittetrenden i Oslo og Viken har stabilisert seg, og nå har en nedadgående trend, mens alle andre fylker har en stigende smittetrend. Men tallene er ikke direkte sammenlignbare på grunn av endringer i testregimet, påpeker FHI.

— Det er en trend som er ganske lik som i Danmark. Der de tidligere har hatt mest smitte er i København, som nå har minst smitte. Vi ser jo at de fylkene i Norge som har hatt minst smitte, nå kommer opp på samme nivå som de andre, sa fagdirektør for smittevern ved FHI, Frode Forland, til NTB mandag.

FHI har anslått at smittetoppen kommer i slutten av februar og starten av mars. Antallet koronainnlagte kan dermed få en topp rundt to uker etter det, men for sykefraværet vil toppen trolig harmonere mer med når smittetoppen er.

— Smittetrenden samles nå på et nivå rundt 4-5.000 registrerte smittede per 100.000 innbyggere de siste to uker i de fleste fylker i landet, sier Forland.

Han påpeker at det er en nedadgående tendens i de yngste aldersgruppene. Det kan være positivt for sykefraværet ettersom smitte i disse aldersgruppene kan medføre dobbelt fravær: Først må foreldre være hjemme med syke barn, så selv når de er blitt smittet av barna.

Powered by Labrador CMS