Espen Eggen. Foto: Privat
Espen Eggen. Foto: Privat

– Justisdepartementet var veldig tydelige på at de ikke ønsker en gangbro forbi PST

Publisert

Mot PSTs ønsker godkjente Fylkesmannen nylig vedtaket om gangbro over den trafikkerte skoleveien til Fernanda Nissen skole. Forelder og leder i skolens driftsstyre, Espen Eggen, tror likevel ikke det kommer til å bli noe av planene. 

Fernanda Nissen skole i Nydalen i Oslo åpnet i fjor, og vil etter hvert få cirka 800 elever. Skolen ligger rett ved den trafikkerte gata Kristoffer Aamots vei, som elever i Nydalen må krysse hver dag.

På den andre siden av gata ligger Politiets sikkerhetstjenestes (PST) to kontorbygg.

Selv om Fylkesmannen har godkjent vedtaket, kan fortsatt Kongen i statsråd, altså regjeringen, sette en stopper for prosjektet.

Etter å ha vært i et møte med Justisdepartementet i mai i år, fikk Espen Eggen klart inntrykk av at det var små sjanser for å få planene gjennomført.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli noe av planene om en gangbro over Kristoffer Aamots gate så lenge PST er lokalisert der, sier Eggen.

Ønsker ikke bro av sikkerhetshensyn

PST hadde allerede sendt inn en klage på planene om gangbro før Oslo kommune først godkjente vedtaket i mai 2016, og klagde videre til Fylkesmannen.

Trond Hugubakken. Foto: Thomas Fredriksen / PST
Trond Hugubakken. Foto: Thomas Fredriksen / PST

PST mener det både er et problem at gangbroen vil gi innsyn til deres kontorer, og at det svekker sikkerheten i kontorbygningene.

"PST står i et krevende trusselbilde, og bygningsmassen i seg selv er et viktig symbolmål", skrev Benedicte Bjørnland, sjef i PST, i klagen til Oslo kommune.

20. juni i år bestemte likevel Fylkesmannen at vedtaket om gangbro skulle godkjennes, og satte barnas sikkerhet høyere enn klagen til PST.

– Vi har fremmet vårt syn på saken i klagen til Oslo kommune, og har ingen kommentarer ut over det, sier kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, til VårtOslo.

Har ikke tro på at det blir gangbro

Aftenposten omtalte for to dager siden Fylkesmannens vedtak som en seier for barna.

Espen Eggen har lenge vært engasjert i arbeidet for å gjøre barnas skolevei tryggere, men etter møtet med Justisdepartementet falt troen på at det kommer til å bli noe av.

– Under møtet med departementet 16. mai i år virket de veldig tydelige på at de ikke ønsker en gangbro forbi PST, og at sikkerhetslovens paragraf 5a kan brukes for å stoppe den. Så når Aftenposten nå skriver at barna har vunnet kampen, så er nok dessverre det bare en midlertidig seier.

Fernanda Nissen skole. Foto: Wikipedia / TommyG
Fernanda Nissen skole. Foto: Wikipedia / TommyG

Vil bruke sikkerhetsloven

I referatet fra møtet, som VårtOslo har lest, står det blant annet:

"Departementet opplyste at slik situasjonen er i dag, er det uønsket at broen bygges og at JD (justisdepartementet, journ.anm.) vil ta sikte på å benytte sikkerhetsloven § 5a."

Selv om møtet ble holdt før Fylkesmannens vedtak, ble det avtalt et nytt møte for å "vurdere eventuelle avbøtende tiltak før regjeringens behandling av saken".

Lovparagrafen justisdepartementet ønsker å bruke plikter sikkerhetstjenesten å "utarbeide intern instruks for å ivareta sikkerheten", og Eggen sier derfor at bestemmelsen vil gå over hensynet til en trygg skolevei.

I en e-post til VårtOslo skriver departementet:

 PST har, i henhold til sikkerhetsloven § 5 a, varslet departementet om at den planlagte gangbroen utgjør en aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført. Varselet fra PST er til behandling i departementet.

Fernanda Nissen skole ligger rett ovenfor PSTs kontorer. For å få tryggere skolevei har Fylkesmannen vedtatt at det skal bygges gangbro over veien som går mellom bygningene. Foto: Skjermdump / Google Maps
Fernanda Nissen skole ligger rett ovenfor PSTs kontorer. For å få tryggere skolevei har Fylkesmannen vedtatt at det skal bygges gangbro over veien som går mellom bygningene. Foto: Skjermdump / Google Maps

Stiller spørsmål ved PSTs plassering

– Jeg har forståelse for at sikkerheten til PST må ivaretas, men skjønner ikke at det ikke er mulig å finne en løsning der også barnas behov for en sikker skolevei ivaretas - for eksempel ved å lage en lukket bro med tak, sier Eggen.

Han forteller at alle foreldre ved Fernanda Nissen skole som han har snakket med er opptatt av trafikksituasjonen, og ønsker gangbroen, som har vært planlagt allerede før PST flyttet inn i området i 2005

Dette påpekte fylkesmannen i sin vurdering av vedtaket, selv om PST skrev i klagen til kommunen at dette ikke burde ha blitt lagt særlig vekt på, da beredskapsnivået på den tiden var et annet enn i dag.

– Jeg stiller også spørsmål ved hvor lurt det er å ha et mulig terrormål plassert midt i et tettbygd område, sier Espen Eggen.

 

Powered by Labrador CMS