Kommunen har i lang tid drevet tannlegetjenesten ulovlig og på kanten av arbeidsreglene, ifølge Fagforbundet. Foto: PxHere
Kommunen har i lang tid drevet tannlegetjenesten ulovlig og på kanten av arbeidsreglene, ifølge Fagforbundet. Foto: PxHere

Ansatte jobber ulovlig overtid, uten hviletid og uten arbeidskontrakt på kommunens tannlegevakt i Oslo

Fagforbundet kaller jobbingen på Tannlegevakten i Oslo for ulovlig. Helseetaten i Oslo kaller det frivillig innsats.

Publisert

Tannlegevakten ligger i Galleriet i Schweigaards gate. De ansatte der er folk som allerede har fast jobb i Oslo kommune. Ved siden av dagjobber ved tannklinikker i Oslo kommune, har de stillinger på omtrent 25 prosent på Tannlegevakten, som også drives av kommunen.

De ansatte har ikke fått overtidsbetaling, hviletidsbestemmelsene er ikke fulgt og de jobber uten arbeidskontrakt, hevder Fagforbundet til Dagsavisen.

– Ulovlig overtidsarbeid

– Hele drifta er basert på ulovlig overtidsarbeid, sier Stig Berntsen, tillitsvalgt i Fagforbundet og hovedtillitsvalgt i Helseetaten i Oslo, til Dagsavisen.

Berntsen forteller at de har medlemmer som har jobbet der i 25 prosent stillinger i over ti år, uten å få ei krone i overtidsbetaling.

Oppsagt avtale gjelder fremdeles

Fram til 2009 hadde de ansatte en lokalavtale som ble sagt opp, men siden ingen ny avtale er kommet i stedet, gjelder den ennå. Dette kommer fram i en brevutveksling mellom Kommunerevisjonen og Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester.

Der står det at kommunen skal innføre en ny organisasjonsmodell for Tannlegevakten, som skal sørge for at driften blir lovlig. Helseetaten har fått en frist om å fikse denne innen utgangen av første halvår i år. Men så har ikke skjedd.

Nå krever Fagforbundet krever at medlemmene skal få etterbetalt overtidsbetaling de ikke har fått. Berntsen sier det dreier seg om «betydelige summer». Han forteller at han forventer at det rødgrønne byrådet rydder opp i situasjonen.

Får provisjonsbetalt

Avdelingsdirektør i helseetaten og fylkestannlege i Oslo, Lene Helweg-Larsen, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen til Fagforbundet.

– De ansatte har jobbet etter en modell hvor de på frivillig basis har deltatt i vakten i tillegg til deres faste stilling. Dette arbeidet er ut fra lokalavtalen avlønnet med provisjon. Det har pågått en prosess for å finne en annen ordning, men vi er dessverre ikke kommet i mål ennå. Så lenge prosessen har pågått, har de ansatte blitt avlønnet i tråd med den gjeldende avtalen, sier Helweg-Larsen til VårtOslo.

Frivillig innsats

Fylkestannlegen sier arbeidet på Tannlegevakten dreier seg om frivillig innsats og at det derfor stemmer at de ansatte ikke har noen arbeidskontrakt.

– Deltakelsen på vakten baserer seg på frivillighet, sier hun.

Hun oppgir at det har vært mange forsøk på å lage en ny avtale for de ansatte på Tannlegevakta.

– I årenes løp har flere forskjellige modeller blitt utredet, men forkastet. En partssammensatt arbeidsgruppe har nettopp avsluttet enda en utredning som er til behandling, sier Helweg-Larsen.

– Får pengene de har krav på

Hun er enig i at hviletidsbestemmelsene ikke er fulgt. – Jeg er kjent med at det har vært brudd på arbeidsmiljølovens hviletidsbestemmelser, men med de tiltakene som er satt inn, er det lagt til rette for at hviletidsbestemmelsene nå overholdes, og ingen jobber mer enn 100 prosent.

Helweg-Larsen mener de ansatte har fått de pengene de har krav på. – De ansatte får den provisjonslønnen de har krav på ut fra lokalavtalen, sier hun.

Powered by Labrador CMS