– Dette er blodig urettferdig. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for Fagforbundet.
– Dette er blodig urettferdig. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for Fagforbundet.

119 LO-medlemmer står nå i sykehusstreik ved Oslo universitetssykehus

Siden i går har 119 LO-medlemmer stått i streik ved Oslo universitetssykehus. Konflikten dreier seg om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

Publisert

– Vi kunne ikke gi oss på dette og det vil vi heller ikke gjøre, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet til NTB.

En eventuell streik vil blant annet gå ut over administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Kan gi unntak

Nasjonalt står rundt 500 LO- og YS-medlemmer i streik. I Oslo er det 103 medlemmer av Fagforbundet og 16 medlemmer av Fellesorganisasjonen (begge er LO-forbund) tatt ut i streiken ved Oslo universitetssykehus.

– Streiken skal i utgangspunktet ramme arbeidsgiver. Vi beklager at en streik i sykehusene dessverre også kan ramme pasienter. Vi forventer at arbeidsgiver bruker adgangen til å søke om dispensasjon, slik at en konflikt ikke går ut over liv og helse, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i YS Spekter.

Skoghaug i Fagforbundet understreker at de vil gjøre det de kan for å unngå at streiken går til tvungen lønnsnemnd.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen står på streikevakt utenfor Oslo universitetssykehus. Foto: Fagforbundet Oslo
LO-leder Hans Christian Gabrielsen står på streikevakt utenfor Oslo universitetssykehus. Foto: Fagforbundet Oslo

Blodig urettferdig

De streikende partene påpeker at i kommunesektoren har alle ansatte vært sikret pensjonsopptjening fra første krone helt siden 2013. LO og YS krever en tilsvarende ordning i sykehusene for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

– Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere og er dermed både diskriminerende og urettferdig, sier Thorkildsen i YS Spekter.

Administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Spekter Helse, Herlof Nilssen, ser det ikke på samme måte.

Vil ikke forskjellsbehandle

– Som ansvarlige arbeidsgivere, ønsker ikke helseforetakene å forskjellsbehandle ansatte i sykehusene. Store grupper som sykepleiere og leger må ha minst 20 prosent stilling for å bli meldt inn i pensjonsordningen, og vi ser ikke grunn for å innføre andre regler for LO- og YS-medlemmer, sier Nilssen.

Han viser til at minstegrensene på 20 prosent for innmelding i pensjonsordningene ble videreført i fjor.

– Det er sterkt beklagelig at LO og YS nå velger å streike for en pensjonsordning som går ut over det Stortinget har besluttet skal gjelde for staten, privat sektor og for sykepleierne, sier Nilssen.

Powered by Labrador CMS