Fra mandag 8. februar kan beboere på de fleste sykehjemmene de første gang siden mars i fjor få mer normalt besøk og selv reise på besøk. Men NB! Reglene kan variere fra sykehjem, til sykehjem, avhengig av situasjonen de har blant beboere og medarbeidere.
Fra mandag 8. februar kan beboere på de fleste sykehjemmene de første gang siden mars i fjor få mer normalt besøk og selv reise på besøk. Men NB! Reglene kan variere fra sykehjem, til sykehjem, avhengig av situasjonen de har blant beboere og medarbeidere.

Gladmelding til flertallet av sykehjemsbeboerne: Kan få besøk hver dag og besøke pårørende uten å måtte i karantene

— Sykehjemmene åpner opp for mer besøk til fullvaksinerte beboere, og det blir flere fellesaktiviteter inne på sykehjemmene. Beboere på 35 av 39 sykehjem i Oslo har oppnådd full effekt av covid-19 vaksinen.

Publisert

Det opplyser direktør Helge Jagmann i sykehjemsetaten. Beboere på de fire gjenstående sykehjemmene får full effekt av vaksinen i løpet av uke 6. Mandag 8. februar åpnes det opp for mer besøk for fullvaksinerte beboere.

— Fra mandag kan fullvaksinerte beboere gi en klem til et par av sine faste besøkende for første gang siden midten av mars, sier Jagmann.

Les også: Anne-Lise (80) og Paul (84) er to sprøytestikk unna avreisen til varmere strøk

På vei mot mer normale hverdager

— Det er viktig at alle smittevernregler fortsatt følges av alle besøkende for å redusere smitterisikoen for uvaksinerte beboere og medarbeidere, understreker etatsdirektøren i en pressemelding sendt ut av sykehjemsetaten.

— Vaksineringen er et viktig steg på veien mot normalisering, men vi har fortsatt ikke fått vaksiner til våre medarbeidere, forklarer Jagmann.

Besøk skal varsles til sykehjemmene på forhånd slik at pårørende skal få praktisk informasjon om de nye reglene. Hvert sykehjem er ulikt utformet, derfor kan det være lokale forskjeller.

Besøk skal skje på beboerrommene. Antall besøkende tilpasses hvor mange det er plass til på rommet når det holdes mist en meters avstand. Det vil være mulig å komme på besøk både på dag og kveld alle dager.

Helge Jagmann, direktør i sykehjemsetaten, har gode nyheter til beboere og pårørende.
Helge Jagmann, direktør i sykehjemsetaten, har gode nyheter til beboere og pårørende.

Smittevernregler gjelder fortsatt:

  • Avstandskravet på en meter gjelder ikke mellom besøkende som er i samme husstand.
  • Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende.
  • En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer som ikke er fullvaksinerte.
  • Besøkende må holde minst en meters avstand til alle medarbeidere og andre pasienter/beboere enn den beboeren de besøker. Besøkende skal bruke munnbind under all ferdsel i institusjonen til og fra pasientrom
  • Besøket skal registreres i besøksprotokoll
  • Fullvaksinerte beboere kan nå reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå, men de må fortsatt må følge de vanlige smittevernreglene som gjelder for alle i Oslo
  • Det åpnes opp for fellesaktiviteter på sykehjemmene for beboere som er fullvaksinerte

Kan komme brå endringer

— Uvaksinerte beboere må fortsatt skjermes for smitte. Og fordi det vil gå tid før medarbeidere er vaksinerte, er det nødvendig å også å skjerme medarbeidere for smitte, påpeker Jagmann.

Det anbefales at det ikke gjennomføres besøk til beboere som er inne i vaksinasjonsprosessen for å redusere risikoen for smitte mens vaksineringen pågår. For de uvaksinerte skal besøk avtales på forhånd. Det gjøres individuelle vurderinger for å sikre besøk hvis det er en situasjon som tilsier at besøk er viktig.

Det kan bli endringer i besøksreglene dersom det blir et smitteutbrudd på sykehjemmet eller om Oslo kommune må innføre et høyere tiltaksnivå som følge av smittepresset i samfunnet.

Fire hjem stengt noen dager til

Vaksinen fått full effekt på 35 av 39 sykehjem i Oslo. Det er fortsatt noen uvaksinerte beboere og enkelte avdelinger som er forsinket i vaksineringen på grunn av smittesituasjonen på sykehjemmet i januar på disse 35 sykehjemmene. Det er også beboere som har takket nei til vaksine eller har vært for syke til å få vaksinen.

Vaksinen får full effekt på de fire siste sykehjemmene i løpet av uke 6. Det er Uranienborghjemmet, Nordberghjemmet, Fagerborghjemmet og Stovnerskogen sykehjem.

Powered by Labrador CMS