To av aksjonistene fra klimabevegelsen Extinction Rebellion er i Høyesterett dømt til å betale bøter på 18.000 kroner etter at de i september 2020 blokkerte Ring 1 i Oslo sentrum i protest mot regjeringens oljepolitikk.
To av aksjonistene fra klimabevegelsen Extinction Rebellion er i Høyesterett dømt til å betale bøter på 18.000 kroner etter at de i september 2020 blokkerte Ring 1 i Oslo sentrum i protest mot regjeringens oljepolitikk.

Blokkerte ring 1 nedenfor Slottet. Høyesterett gir klimademonstranter høye bøter

Høyesterett slår fast at bøteleggingen av to klimademonstranter fra Extinction Rebellion ikke er i strid med menneskerettighetene, og økte bøtene mot dem.

Publisert

To av aksjonistene fra Extinction Rebellion ble dømt til bøter etter en klimaaksjon på Ring 1 og i veien utenfor Klima- og miljødepartementet i september 2020.

De to demonstrantene ble i Oslo tingrett dømt til 13.000 kroner i bot for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å flytte seg. Lagmannsretten økte bøtene til 15.000 kroner og avviste å behandle saken ytterligere.

I anken til Høyesterett hevdet de to aksjonistene at bøteleggingen var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens regler om forsamlings- og foreningsfrihet, artikkel 11.

Enda høyere bøter

Høyesterett har konkludert med at menneskerettskonvensjonens regler ikke ble brutt da aksjonistene ble fjernet fra veibanen.

– Samfunnet må tåle en viss forstyrrelse av dagliglivet, og myndighetene må vise en viss toleranse. Men der det er fare for liv og helse, kan myndighetene likevel gripe inn med en gang. Det skal også mye til for at et inngrep mot en aksjon som skaper en alvorlig forstyrrelse i trafikken, og som ikke er varslet og er i strid med nasjonalt regelverk, vil være i strid med artikkel 11, går det fram av dommen.

Høyesterett øker dessuten bøtene mot de to aksjonistene til 20.000 kroner. Etter fradrag for at de satt to dager i varetekt, ble de to enstemmig dømt å betale bøter på 18.000 kroner hver.

Powered by Labrador CMS