Vålerenga ishockey sliter økonomisk, men redningen kan være på vei. Foto: Anna Carlsson
Vålerenga ishockey sliter økonomisk, men redningen kan være på vei. Foto: Anna Carlsson

Vålerenga ishockey sliter med økonomien og drives på eiernes nåde. Men redningen kan være på vei

Regnskapet til VIF ishockey viser et minusresultat på nesten 3,7 millioner kroner og en egenkapital på minus 9,5 millioner. Og det kan fort bli verre før det blir bedre. Hjelp kan være underveis.

Publisert

Meldingen om utbyggingen av Jordal Amfi ville bli forsinket var et hardt slag for ishockeyklubben Vålerenga, ikke minst økonomisk. Billettinntektene på Furuset Forum har ikke kunne måle seg med besøket på Jordal Amfi.

– For Vålerenga er dette en økonomisk katastrofe. Både aksjonærer, sponsorer, ansatte, spillere og Norges Ishockeyforbund har vært innstilt på å bidra til at Vålerenga skal komme seg gjennom denne vanskelige perioden. Med ett års ytterligere utsettelse vil Vålerenga stå foran en meget vanskelig periode, uttalte VIF ishockeys styreleder Thomas J. Fjell i en pressemelding i fjor etter nyheten om forsinkelsen.

Gjelden vokser også raskt

Nå har styrelederens spådommer slått til. Ikke bare er det kraftig minusresultat, gjelden i klubben vokser også raskt. Fra 2013 til i dag har gjelden økt fra 4,3 til 12,5 millioner kroner. I regnskapsoversikten Proff får Vålerenga karakteren «Ikke tilfredsstillende».

Regnskapet til VIF ishockey er dyster lesning. Skjermdump fra Proff.no
Regnskapet til VIF ishockey er dyster lesning. Skjermdump fra Proff.no

Ifølge revisorberetningen, gjennomført av HCA revisjon og rådgivning, får klubben likevel godkjent, med ett unntak. Revisjonsfirmaet anfører at «Selskapets dokumentasjon og rutiner rundt kontantsalg er ikke tilfredsstillende i henhold til bokføringsforskriften».

Foreløpig virker det som om klubben har kontroll på økonomien. Redningen ser ut til å ha kommet ved at flere av eierne har trådt til med to rentefrie lån: Ett på 6,2 millioner og enda et på 4,2 millioner. De største eierne er Gunnar Thøgersen, Frank Roger Ystenes, Eva Margrete Dovyak/Geir Holth og Tor Helge Eikeland. I praksis virker det som om disse tar lånet som et tap.

Kommunen kan redde klubben

Men dagens redningsoperasjon blir ikke nødvendigvis den siste VIF hockey behøver. I mai meldte VårtOslo at Jordal Amfi kan bli ytterligere ett år forsinket, i tillegg til det året som arenaen allerede er på overtid. I så fall blir det seriestart i ny stadion først om to år, og altså ytterligere et år med tapte billett- og sponsorinntekter.

Det er her Oslo kommune kan være i ferd med å forstå at de må ta noe av ansvaret for dagens økonomiske misere i hockeyklubben. Til nå har kommunen avvist at de vil bidra med noen økonomisk kompensasjon under byggeperioden på Jordal. Men gitt en ytterligere forsinkelse, er holdningen muligens i ferd med å snu. Ifølge daglig leder Morten Sandø (se under), har VIF hockey en god dialog med Oslo kommune om de økonomisk tapene klubben har måttet ta, og han håper på en løsning.

VårtOslo har slått av en prat med Sandø om den økonomiske situasjonen.

– Vi har kontroll

– Ifølge regnskapet har klubben et minusresultat på nesten 3,7 millioner kroner og en egenkapital på minus 9,5 millioner. Har VIF kontroll på økonomien?

– Vålerengas situasjon er at vi måtte flytte fra Jordal Amfi til Furuset Forum, noe som gir oss lavere billettinntekter. Vi har gått ned i tilskuerantall fra 3000 til 1000 tilskuere. Men VIFs økonomi er under kontroll og et underskudd er helt i tråd med de budsjettene som er lagt, sier daglig leder, Morten Sandø.

Daglig leder i Vif hockey, Morten Sandø, mener klubben har orden på økonomien. Foto: Atle Enersen
Daglig leder i Vif hockey, Morten Sandø, mener klubben har orden på økonomien. Foto: Atle Enersen

Hvordan Vålerenga ishockey skal få kontroll på økonomien vil han ikke utdype i detalj, men sier det har vært prosesser bak som sørger for at laget klarer seg.

– VIF ishockey har nå bedre kontroll på økonomien enn noensinne før. Det skyldes i hovedsak at styret og administrasjonen siden 2014 har iverksatt en rekke tiltak for å sikre sterk kostnadskontroll.

Tar høyde for worst case scenario

– Men nå melder entreprenør NCC at byggingen av nye Jordal Amfi vil ta enda et år, i tillegg til ekstraåret som var varslet fra før. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få?

– Vi er ikke kjent med at NCC og kommunen er blitt enige om en ytterligere utsettelse av nye Jordal Amfi. Dersom det skulle skje, vil det få negative konsekvenser for Vålerenga. Vi har likevel kalkulert med ulike scenarier, inkludert et worst case scenario, som vil medføre et underskudd. Også i dette scenariet har vi kontroll på økonomien, sier Sandø.

– Når det gjelder de rentefrie lånene VIF hockey har fått av eierne, tar eierne disse beløpene, i alt 10,4 millioner kroner, som et tap?

– Det er ingen av våre eier som forventer at en investering i Vålerenga ishockey skal gi positiv økonomisk avkastning. Våre eiere forventer at vi har kontroll på kostnader og inntekter slik at det ikke oppstår negative overraskelser, og det klarer vi. VIF ishockey er veldig takknemlig for de betydelige bidragene eierne våre gir og de gjør en fantastisk jobb for laget.

Håper på hjelp fra kommunen

– I revisjonen av årsregnskapet får VIF hockey en anmerkning om at klubbens dokumentasjon og rutiner rundt kontantsalg ikke er tilfredsstillende ifølge bokføringsforskriften. Hva sier du til det?

– Dette er et mindre forhold knyttet til kassaapparatløsningen ved kontantkjøp av billetter ved inngangen. Revisor har samtidig kommentert at de opparbeidede rutinene er gode. Tilnærmet alt vårt billettsalg skjer via Ticketmaster. Vi går nå helt bort fra kontantkjøp av billetter, for å imøtekomme revisors bemerkning.

– Hva tenker du om at VIF har fått avslag fra kommunen for økonomisk hjelp i den situasjonen laget har kommet på grunn av utsettelsen med byggingen?

– Vi er i en god dialog med Oslo kommune når det gjelder underskuddene og de økonomisk tapene og håper på en løsning også her, sier Sandø.

Powered by Labrador CMS