Aksjon skolestart vil trygge skoleveiene i Oslo i dag

Flere tusen barn har sin første skoledag i dag. Oslo politidistrikt vil gjøre Oslo til verdens tryggeste hovedstad for skolebarn, og gjennomfører Aksjon skolestart fra i morgen og ut måneden.

Publisert

– Oslo-politiets ønske er å skape et trafikksikkert miljø for barna i sin ferd til og fra skolen, samt å endre trafikkatferden. Det overordnete målet er at ingen blir drept eller skadd i trafikken, sier politioverbetjent finn Erik Grønli som leder Trafikkorpset i Oslo.

Aksjon skolestart retter seg mot trafikken rundt skoler i distriktet og fordeler seg både i byens sentrum, i øst og i vest, sier oslopolitiet i en pressemelding.

Mange skoleveier skal besøkes, og politiet legger spesielt vekt på kontroll i forbindelse med sikring av barn i bil, bruk av bilbelte, vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, avstand til forankjørende og førers mobilbruk under kjøring. Promillekontroller vil bli prioritert i hele aksjonsperioden.

Liten erfaring i trafikken

Det er 116 barneskoler i Oslo. Mange av barna som hører hjemme ved disse skolene har liten eller ingen erfaring med å ferdes i et trafikkmiljø på egenhånd. Derfor må kjørende ta hensyn og vise ekstra oppmerksomhet og aktsomhet ved skolestart, så vel som ellers i året.

Aksjon skolestart er et tverrfaglig samarbeid, der Oslo politidistrikt, Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Statens vegvesen og Trygg Trafikk deltar. Målet er å øke sikkerheten på skoleveien og gjøre folk klar over at det er skolestart.

– Politiet vil reagere i form av forenklede forelegg, gebyr, anmeldelse og annet, sier politioverbetjent Grønli.

Powered by Labrador CMS