Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har fått forelegg på 300.000 kroner etter at en pasient døde. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har fått forelegg på 300.000 kroner etter at en pasient døde. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mann døde etter mangelfulle rutiner ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Får bot på 300.000

I januar 2018 døde en 26 år gammel mann mens han var innlagt til tvungen observasjon på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Publisert

Sykehuset er nå ilagt foretaksstraff for brudd på helsepersonellovens paragraf 67, altså for «forsettlig eller grovt uaktsomt» å ha brutt bestemmelsene i loven.

I grunnlaget for forelegget står det blant annet:

«På bakgrunn av hans opplysninger om rusmiddelinntak og symptomer på abstinens, ble han behandlet med flere medisiner i store doser som alene og i kombinasjon har respirasjonshemmende effekt».

Ble ikke fulgt opp godt nok

Men sykehuset fulgte ikke godt nok opp etter medisineringen.

«Den overvåkning pasienten deretter ble undergitt - var utilstrekkelig. Hos virksomhetens psykiatriske akuttmottak var det ikke etablert skriftlige rutiner og en god entydig praksis for å observere pasienter som har fått store doser med legemidler, som kan virke hemmende på pusten, hvilket kan medføre fatale følger.»

Har akseptert boten

Ifølge grunnlaget for forelegget, ble 26-åringen heller ikke utredet godt nok.

Det forelå også manglende eller mangelfulle rutiner og tiltak for å sikre at pasienter som er ruspåvirket ved innkomst får adekvat utredning/diagnostikk.»

Forelegget er tilpasset alvorlighetsgraden i saken, sier politiadvokat Eric Lindset ved seksjon for finans- og spesiallovgivning til NTB.

– Politiet mener ikke at sykehuset påførte mannen en overdose. Han ble påført så mye medisiner at sykehuset i større grad burde vært tettere på enn det de var, sier politiadvokaten.

Sykehuset beklager

Sykehuset har vedtatt forelegget, opplyser fagdirektør Jan Petter Odden ved Lovisenberg Diakonale Sykehus til NTB.

– Sykehuset beklager dypt det tragiske dødsfallet. Her har det vært en alvorlig svikt. Vi har nå gått igjennom rutiner og innført tiltak for å hindre at dette kan skje igjen, sier Odden.

Han sier det har vært mangelfull kommunikasjon mellom de to avdelingene som behandlet pasienten.

– Praksis er nå endret, slik at helsepersonell har lettere tilgang til felles journal om pasienten som behandles, uten skille mellom somatikk og psykisk helsevern, sier fagdirektøren.

Kritisk til rutiner

Politiet kritiserer også de skriftlige rutinene til sykehusets psykiatriske akuttmottak, i tillegg til ordninger rundt observasjon av pasienter som har fått store doser legemidler.

– Det forelå også manglende eller mangelfulle rutiner og tiltak for å sikre at pasienter som er ruspåvirket ved innkomst, får adekvat utredning/diagnostikk, skriver politiet.

Disse rutinene er nå gjennomgått, ifølge Odden. Det samme gjelder rutinene for observasjon og overvåking av pasienter i psykisk helsevern, opplyser han.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har vedtatt forelegget, ifølge pressemeldingen fra politiet.

Powered by Labrador CMS