Postgiorbygget og Oslo Plaza Hotel. Foto: Wikimedia Commons
Postgiorbygget og Oslo Plaza Hotel. Foto: Wikimedia Commons

Postgirobygget kan bli Norges høyeste bygg

Publisert

Hvis Entra får gjennomslag for planene, blir Postgirobygget 131 meter høyt, altså 14 meter høyere enn Oslo Plaza hotel.

I dag er Postgirobygget (også kalt Posthuset) 112 meter høyt. Men Entra ønsker, ifølge Estate nyheter, «en utvidelse og bærekraftig rehabilitering av bygget».

I dag ruver det 120 meter høye Nexanstårnet i Halden på toppen av listen over Norges høyeste bygg. Til sammenligning er Oslo Plaza Hotel 117 meter høyt.

Gedigen takterrasse

Utvidelsen innebærer at bygget utvides med 50 prosent, fra 51.000 til ca. 76.000 kvadratmeter. Økningen skal komme ved ny bebyggelse foran og i tilknytning til bygget.

I tillegg til utvidelsen ser Entra for seg en takterrasse med til sammen 1.760 kvadratmeter. I første underetasje foreslås det etablert 700 allment tilgjengelige parkeringsplasser for sykkel.

Hoveddelen av bygget vil bli benyttet til kontor, mens det i de nederste etasjene forutsettes forretninger.

Plan og bygg tvilende til prosjektet

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke Entra å gå videre med planarbeidet.

– Planforslaget vil med foreslåtte høyder opp mot 131 meter overskride prinsippene satt i Høyhusutredningen og Oslo S områdeprogram. Høyhusbebyggelsens proporsjoner og samspill med øvrig bebyggelse, herunder den samlede virkningen av Oslo S og andre bebyggelsesplaner i nærområdet, må belyses som viktig utredningstema, skriver plan- og bygningsetaten, ifølge Estate nyheter.

Powered by Labrador CMS