Om det blir tillatt med elsykkel i Marka, kan flere komme seg lengre ut på tur. Foto: Energisenteret
Om det blir tillatt med elsykkel i Marka, kan flere komme seg lengre ut på tur. Foto: Energisenteret

Regjeringen åpner for elsykler i Oslomarka

Miljøvernminister Ola Elvestuen vil tillate motoriserte fremkomstmidler i Oslomarka. Merk konkret er det elsykler som skal tillates.

Publisert

Da elsykkel er å anse som motorisert ferdsel, er det i utgangspunktet forbudt i utmark. Det ble likevel åpnet for elsykling etter en forskriftsendring i 2017. Men endringen fikk ikke virkning i Marka, siden markaloven har egne forbudsregler om motorferdsel.

Bruk av elsykkel i Marka krever derfor en endring av markaloven. Nå foreslår regjeringen en slik lovendring.

– Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka. De som bruker elsykler i Marka i dag vil nå kunne sykle lovlig. Der sykling kan være et problem, vil kommunene ha mulighet for å innføre begrensinger, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Miljøvernminister Ola Elvestuen vil endre markaloven. Foto: Venstre
Miljøvernminister Ola Elvestuen vil endre markaloven. Foto: Venstre

Kommunene vil kunne forby elsykler i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

Naturvernforbundet positive

– Det er kjempepositivt at regjeringen åpner for at flere kan åpne seg lengre inn i Marka. Det er ønskelig at så mange som mulig skal få bruke de naturområdene vi har. Først og fremst er det fint at folk kommer seg ut, sier Siri Tollefsen, som jobber med skogvern og hogst i Naturvernforbundet i Oslo.

Men hun vil helst at elsyklene holder seg på skogsveiene. – Sykler folk utenfor veiene, blir det ganske sikkert slitasje på de etablerte turstiene.

Markagrensen blir mindre hellig

Regjeringen foreslår også å endre bestemmelsen om adgang til å justere markagrensen. Mer konkret foreslår regjeringen å endre markaloven § 2, slik at markagrensen kan innskrenkes der vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.

Videre foreslår regjeringen at det kan gjøres mindre justeringer der grensen går gjennom boligeiendommer, eller det er større praktiske ulemper for forvaltningen av en eiendom. Justeringene må ikke skade friluftsliv, idrett eller naturopplevelse nevneverdig. Endringene vil gjøre bestemmelsen i markaloven § 2 enklere å praktisere og gi større forutsigbarhet for kommunene.

Marka på høsten når trærne skifter ut sin grønnfarge med vakre toner av gult, oransje og rødt.
Marka på høsten når trærne skifter ut sin grønnfarge med vakre toner av gult, oransje og rødt.

Grenseendringer av Marka

Lovforslaget inneholder også et forslag til grenseendring som innebærer at ca. 225 dekar tas ut av Marka i Lunner kommune og ca. 524 dekar tas ut av Marka i Nittedal kommune.

Samtidig foreslår regjeringen å legge til tre områder i Marka på totalt 743 dekar i Nittedal kommune. Områdene er foreslått av kommunen og gjelder del av Berger skog nord for Tumyrhaugen (ca. 479 dekar), område ved Asveien nord (ca. 151 dekar) og Kirkebylia sør (ca. 113 dekar).

– Endringene gjør det mulig med klimavennlig boligbygging nær kollektivknutepunkter. Samtidig ivaretar vi Marka ved at vi legger inn nye arealer tilsvarende de som tas ut, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Powered by Labrador CMS