Lime ønsker nå å oppmuntre til å kjøre på vei, ikke fortau, og til å bruke hjelm.
Lime ønsker nå å oppmuntre til å kjøre på vei, ikke fortau, og til å bruke hjelm.

Lime tilbyr billigere tur på elsparkesykkelen om du kjører med hjelm

Lime håper at to nye sikkherhetstiltak, fortaus-gjenkjenning og hjelm-selfie, skal bidra til et tryggere og mer framkommelig bybilde for elsparkesyklister og fotgjengere.

Publisert

Lime lanserer nå en programvare som registrerer om du kjører på fortau og en programvare som gir insentiver for bruk av hjelm.

Begge tiltakene skal bidra til å fremme lovlig og hensynsfull ferdsel med kjøretøyene og til økt sikkerhet for føreren av kjøretøyet.

Analyserer underlag

Maskinlæring skal analysere underlag og vibrasjoner for å avgjøre om brukere kjører på fortau eller vei. Dersom fortauskjøring oppdages, vil føreren motta en varselmelding med beskjed om dette. Om en bruker gjentatte ganger benytter seg av fortauskjøring på uforsvarlig måte vil brukeren bli midlertidig eller permanent utestengt fra å benytte seg av Limes tjenester.

– Elsparkesyklister i Oslo kan lovlig ferdes på fortau gitt at de følger visse regler, som for eksempel å vise hensyn til fotgjengere ved å tilpasse farten og å holde avstand til forbipasserende. Vi mener likevel at elsykler og elsparkesykler hører hjemme i sykkelinfrastrukturen, og ikke egner seg på fortauene, sier Fredrik Timell, talsperson for Lime i Norden.

Lavere pris ved hjelm

Det andre nye tiltaket er hjelm-selfie, som skal oppmuntre til å bruke hjelm. Det nye tillegget vil gi personer som tar en selfie med hjelmen en ti prosent rabatt på turen. Hjelm-registrering benytter seg av Limes program for bildegjenkjenning. Lime har allerede innført dette systemet i London, og tusenvis har benyttet seg av hjelm-selfie for å spare penger og kjøre tryggere.

– Gjennom å lansere disse sikkerhetstiltakene håper vi å forbedre trafikksituasjonen i Oslo på lang sikt, og å gi insentiver til trygg kjøring. Fjoråret var på mange måter et utfordrende år for mikromobilitets-bransjen i Norge, og vi som utleieaktører må ta et større ansvar for å forbedre situasjonen, sier Timell.

Powered by Labrador CMS