Lege Jacob Dag Berild, ved avdeling for smittevern og vaksine, på Folkehelseinstituttet er opptatt av risikoen ved å la være å vaksinere seg.
Lege Jacob Dag Berild, ved avdeling for smittevern og vaksine, på Folkehelseinstituttet er opptatt av risikoen ved å la være å vaksinere seg.

To av tre koronadøde i Oslo i år var uvaksinerte

Av 147 koronadøde i Oslo så langt i år, var 100 av dem uvaksinerte. – Tallene viser at når du har mange uvaksinerte, får du mange dødsfall, sier lege Jacob Dag Berild, ved Folkehelseinstituttet.

Publisert

To tredjedeler av de som døde av koronavirus i Oslo i 2021 var uvaksinerte. Men det er i dag fort gjort å koble dette til vaksinemotstand og den risikoen dette medfører.

For der vaksiner nå er tilgjengelige for alle dem som ønsker dette, var det ikke slik i begynnelsen av året. Den første koronavaksinen i Norge ble satt på Svein Andersen (67), beboer ved Ellingsrudhjemmet, den 27. desember 2020. Fra da av og utover i januar, februar, mars og april i år prioriterte helsemyndighetene å vaksinere de aller mest utsatte gruppene.

– I starten av året prioriterte vi å beskytte sykehjemsbeboerne. Mange døde i første kvartal, før de fikk noe tilbud om vaksine, sier lege Jacob Dag Berild, ved avdeling for smittevern og vaksine, på Folkehelseinstituttet.

Svein Andersen (67) ble historisk da han som førstemann i Norge fikk koronavaksinen.
Svein Andersen (67) ble historisk da han som førstemann i Norge fikk koronavaksinen.

Fikk ikke vaksine tidsnok

I den første kritiske perioden, hvor vaksinen fremdeles var en etterspurt mangelvare, var altså mange av koronaofrene personer som ikke hadde fått satt vaksinen, selv om de ønsket det.

– Det er ikke overraskende at det er mange dødsfall blant uvaksinerte i starten av 2021. Jeg tror nok deler av dødstallet reflekterer at folk ikke fikk noe vaksinetilbud før de døde. Og hensikten med vaksinasjonsprogrammet er jo nettopp å stoppe disse.

Utover sommeren faller tallene, men uvaksinerte utgjør en forholdsvis stor andel av dødsfallene.

– At såpass mange av de døde av korona er uvaksinerte, viser likevel at vaksinen beskytter mot sykehusinnleggelse og død, påpeker Berild.

Uvaksinerte døde i Oslo

147 personer har dødd av korona i år. Av disse var 100 uvaksinerte.

  • 1. kvartal: 55
  • 2. kvartal: 32
  • 3. kvartal: 2
  • 4. kvartal 11 (foreløpig)

Dødstallene går ned

Omtrent fra andre kvartal, altså rundt 1. april, hadde de fleste i risikosonen fått satt vaksinen. Da gikk også dødsfallene ned. I første kvartal var det 58 koronadødsfall i Oslo. I de tre neste kvartalene fra april og til midten av desember døde 89 personer av korona i Oslo. Av disse 89 var 45 uvaksinerte, altså halvparten. Tallet på dødelighet blant uvaksinerte begynte å synke kraftig.

I løpet av april ble enda flere personer i risikosonen vaksinert. Antallet dødsfall blant uvaksinerte sank da videre nedover. Siden starten av mai og til midten av desember har 61 personer dødd av korona. Av disse var 19 uvaksinerte.

Sett under ett er altså to tredjedeler av koronadødsfallene i Oslo personer som ikke var vaksinerte. Fra april er tallet sunket til halvparten, mens etter mai er bare en tredjedel av ofrene uvaksinerte.

To av tre som døde av korona i Oslo i år, var uvaksinerte.
To av tre som døde av korona i Oslo i år, var uvaksinerte.

Flest uvaksinerte på sykehus

Også når det gjelder sykehusinnleggelser er det en svært tydelig sammenheng mellom mangelen på vaksine og større helserisiko.

Så langt i år er 1182 personer innlagt på sykehus i Oslo på grunn av korona. Blant disse var 77 prosent uvaksinerte.

– Jeg tenker det er en fordel at alle i risikogruppen og eldre vaksinerer seg. For vaksinen beskytter. Når du har mange uvaksinerte, får du også mange dødsfall, Vi oppfordrer alle som kan om å ta imot tilbudet om vaksine og oppfriskningsdose, sier Berild.

Hvorfor ikke vaksine?

Hva er så årsaken til at folk som kunne vaksinert seg lot være å gjøre det.

– Det er uvisst hvorfor en del ikke ønsker å vaksinere seg. Men én årsak kan være skepsis til bivirkninger eller langtidsvirkninger av vaksinen. Noe som igjen kan bunne i at vaksinen er ganske ny, sier Berild

– Noen ganske få kan ikke ta vaksinen på grunn av alvorlig allergi, oppgir han.

– Eldre og veldig skrøpelige pasienter som ligger på det siste får heller ikke vaksine. Det har ingen hensikt, sier Berild.

Powered by Labrador CMS