Plan- og bygningsetaten gir rivetillatelse til halve Y-blokken, men Picasso-fløyen får stå inntil videre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Plan- og bygningsetaten gir rivetillatelse til halve Y-blokken, men Picasso-fløyen får stå inntil videre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsbygg får rive bare halve Y-blokka

Plan- og bygningsetaten gir Statsbygg rivetillatelse for nordre fløy av Y-blokka i regjeringskvartalet.

Publisert

Selv om regjeringen er tydelige på at den vil rive hele bygningen, ble søknaden fra Statsbygg bare delvis godkjent.

Plan- og bygningsetaten mener at Statsbygg må gjennomføre klimagassberegninger før rivesøknaden for søndre del kan behandles. Fløyen av Y-blokka som ikke rives er den delen som er utsmykket med kunst av Picasso.

– Bør revurdere riveplanene

– Manglende dokumentasjon av klimaberegninger koblet med statens egne, høye miljøambisjoner, redusert arealbehov, Oslo kommunes nylig vedtatte byutviklingsstrategi samt de høye kulturminneverdiene gjør at vi mener at staten bør revurdere riveplanene, sier etatsdirektør Ellen de Vibe.

Riving av Y-blokka inngår i den statlig vedtatte reguleringsplanen for kvartalet, og Statsbygg sendte rivesøknaden til Oslo kommune i desember i fjor. Et av argumentene for riving er at regjeringskvartalet ikke kan bygges over ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokka. Plan- og bygningsetaten mener kompromisset der kun en del fjernes, bidrar til å ivareta sikkerheten og samtidig beholde Picasso-utsmykningene.

Største kulturminnetapet etter 1945

– Y-blokka har internasjonal anerkjent arkitektur-, kunstnerisk – og kulturminneverdi, som det ligger et forpliktende ansvar i å ivareta, sier de Vibe.

I en uttalelse oversendt til Plan- og bygningsetaten, påpekte Riksantikvaren at en eventuell riving av Y-blokka «vil medføre det største kulturminnetapet i Norge etter 1945», skriver Aftenposten. Denne innvendingen ble imidlertid avvist av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Powered by Labrador CMS