Siri Gauthun Kielland blir ny sjef i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Byrådsavdelingen for byutvikling
Siri Gauthun Kielland blir ny sjef i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Byrådsavdelingen for byutvikling

Siri Gauthun Kielland (56) innstilles som ny direktør for plan- og bygningsetaten

Siri Gauthun Kielland tiltrer stillingen som direktør i plan- og bygningsetaten i september. Hun ble plukket ut blant 18 søkere.

Publisert Sist oppdatert

Kielland erstatter Ellen de Vibe, som har vært direktør i plan- og bygningsetaten i 20 år. I 2008, i starten av Bjørvika-utbyggingen, var Ellen de Vibes innflytelse så stor at bladet Kapital plasserte henne på topp 100-listen over Norges mektigste kvinner.

Kielland kommer fra stillingen som direktør for Kultur, miljø og samfunn i Prosjekt Lillestrøm kommune. Parallelt med dette er hun ansatt som rådmann i Sørum kommune, en stilling hun har hatt siden 2014.

Direktør i plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, var ikke ansatt på åremål. Hun satt derfor som plansjef i Oslo i 20 år. Foto: Rolf A. Sandnes / Plan- og bygningsetaten
Direktør i plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, var ikke ansatt på åremål. Hun satt derfor som plansjef i Oslo i 20 år. Foto: Rolf A. Sandnes / Plan- og bygningsetaten

Utdannet sivilarkitekt

Fra tidligere har Kielland omfattende ledererfaring fra byutvikling, planarbeid og utviklingsprosesser, blant annet fra ulike kommunaldirektørstillinger i Ullensaker kommune og som utbyggingssjef i Lørenskog kommune. Kielland har også erfaring fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fra tidligere, i ulike stillinger som arkitekt, prosjektleder og rådgiver mellom 1995 og 2002.

Den nye etatsdirektøren er utdannet sivilarkitekt fra Universitetet i Trondheim og har etterutdanning innen blant annet kunsthistorie, prosjektadministrasjon og byutvikling.

– Fremtidens Oslo skapes i dag

– Kielland har solid fagkompetanse innen plan- og bygningsetatens fagområder og kan vise til omfattende erfaring innen endrings- og utviklingsprosesser. I tillegg viser hun svært god forståelse for arbeid i grenseflaten mellom politikk og forvaltning. Plan- og bygningsetaten vil få en svært kompetent leder i Kielland, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

Siri Gauthun Kielland gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Dagens byutvikling handler om å skape et godt og bærekraftig byliv for alle byens innbyggere og brukere. Framtidens Oslo former vi allerede i dag, og det er spennende å skulle få bidra i dette arbeidet, sier Siri Gauthun Kielland i en pressemelding.

Direktør på åremål

Det var til sammen 18 søkere til stillingen som ny direktør i Plan- og bygningsetaten. Kiellands navn ble hemmeligholdt på oversikten over søkere.

Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet for fornyelse én gang.

– Plan- og bygningsetaten spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å gjøre Oslo til en nullutslippsby som det er godt å leve i for alle. Vi skal sikre kvalitet og gode grøntområder, samtidig som vi legger til rette for bygging av flere boliger til en voksende befolkning, sier Hanna Marcussen.