Siri Gauthun Kielland blir ny sjef i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Byrådsavdelingen for byutvikling
Siri Gauthun Kielland blir ny sjef i Plan- og bygningsetaten i Oslo. Foto: Byrådsavdelingen for byutvikling

Siri Gauthun Kielland (56) innstilles som ny direktør for plan- og bygningsetaten

Siri Gauthun Kielland tiltrer stillingen som direktør i plan- og bygningsetaten i september. Hun ble plukket ut blant 18 søkere.

Publisert

Kielland erstatter Ellen de Vibe, som har vært direktør i plan- og bygningsetaten i 20 år. I 2008, i starten av Bjørvika-utbyggingen, var Ellen de Vibes innflytelse så stor at bladet Kapital plasserte henne på topp 100-listen over Norges mektigste kvinner.

Kielland kommer fra stillingen som direktør for Kultur, miljø og samfunn i Prosjekt Lillestrøm kommune. Parallelt med dette er hun ansatt som rådmann i Sørum kommune, en stilling hun har hatt siden 2014.

Direktør i plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, var ikke ansatt på åremål. Hun satt derfor som plansjef i Oslo i 20 år. Foto: Rolf A. Sandnes / Plan- og bygningsetaten
Direktør i plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, var ikke ansatt på åremål. Hun satt derfor som plansjef i Oslo i 20 år. Foto: Rolf A. Sandnes / Plan- og bygningsetaten

Utdannet sivilarkitekt

Fra tidligere har Kielland omfattende ledererfaring fra byutvikling, planarbeid og utviklingsprosesser, blant annet fra ulike kommunaldirektørstillinger i Ullensaker kommune og som utbyggingssjef i Lørenskog kommune. Kielland har også erfaring fra plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fra tidligere, i ulike stillinger som arkitekt, prosjektleder og rådgiver mellom 1995 og 2002.

Den nye etatsdirektøren er utdannet sivilarkitekt fra Universitetet i Trondheim og har etterutdanning innen blant annet kunsthistorie, prosjektadministrasjon og byutvikling.

– Fremtidens Oslo skapes i dag

– Kielland har solid fagkompetanse innen plan- og bygningsetatens fagområder og kan vise til omfattende erfaring innen endrings- og utviklingsprosesser. I tillegg viser hun svært god forståelse for arbeid i grenseflaten mellom politikk og forvaltning. Plan- og bygningsetaten vil få en svært kompetent leder i Kielland, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

Siri Gauthun Kielland gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

– Dagens byutvikling handler om å skape et godt og bærekraftig byliv for alle byens innbyggere og brukere. Framtidens Oslo former vi allerede i dag, og det er spennende å skulle få bidra i dette arbeidet, sier Siri Gauthun Kielland i en pressemelding.

Direktør på åremål

Det var til sammen 18 søkere til stillingen som ny direktør i Plan- og bygningsetaten. Kiellands navn ble hemmeligholdt på oversikten over søkere.

Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet for fornyelse én gang.

– Plan- og bygningsetaten spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å gjøre Oslo til en nullutslippsby som det er godt å leve i for alle. Vi skal sikre kvalitet og gode grøntområder, samtidig som vi legger til rette for bygging av flere boliger til en voksende befolkning, sier Hanna Marcussen.

Powered by Labrador CMS