Dagens kulturdirektør er favoritt til å få det nye åremålet på seks år som kulturdirektør i Oslo. Foto: Privat
Dagens kulturdirektør er favoritt til å få det nye åremålet på seks år som kulturdirektør i Oslo. Foto: Privat

19 søkere til toppjobb: Disse vil bli direktør i kulturetaten i Oslo kommune

Publisert

Den nye kulturdirektøren får millionlønn og ansvaret for kunst, kultur, eiendommer og museer i hovedstaden.

Oslo kommune er i ferd med å tilsette en ny leder for kommunens kunstsamlinger, kulturskoler og øvingshotell, altså kulturdirektøren. Åremålet på seks år er snart over for dagens sjef, Hilde Barstad.

Søknadsfristen for stillingen gikk ut 7. juli, og prosessen med å finne en ny direktør har kommet ganske langt.

Men på grunn av ulike formaliteter og beslutningsorganer går det sannsynligvis helt til slutten av september før vi får vite hvem den nye kulturdirektøren blir. Dagens åremål varer til 1. november.

Dagens direktør blant søkerne

Siden åremålet kan forlenges opptil én gang, kan den nye kulturdirektøren godt ende opp med å bli dagens direktør. Men selv om Hilde Barstad er blant de 18 søkerne til stillingen, er det ikke sikkert hun får jobben. For seks år siden ble daværende leder, Gro Balas, innstilt på andreplass og mistet jobben til nåværende leder.

Den nye lederen kan vente seg en god lønn, godt over en millioner kroner og stort ansvar.

Ifølge jobbannonsen forvalter kulturetaten i alt 45 eiendommer og 79 bygg. Kulturetaten har det overordnede ansvaret for all kunst i Oslo kommune, utenom Munchmuseet. Kunstsamlingen omfatter 19.000 kunstverk. Etaten har også ansvaret for innkjøp av til offentlige bygg og uterom.

Ansvar for biblioteker, museer og kulturskoler

Kulturetaten har også ansvaret for stipend- og tilskuddsordninger, arenautvikling og Oslo kulturnatt. Virksomhetene i etaten er Oslo musikk- og kulturskole, Vigeland-museet, Oslo Byarkiv, Oslo Ladegård, Popsenteret og Øvingshotellet. Deichmanske bibliotek, som i dag tilhører kulturetaten, blir sin egen etat fra nyttår.

Ifølge kommunaldirektør Elisabeth Storaas Heggen var det flere godt kvalifiserte søkere til jobben, noe hun karakteriserer som det viktigste ved utlysningen til jobben.

Stortingsrepresentant fra Frp blant søkerne

På toppen av søkerlista og naturlig favoritt til direktørjobben står dagens kulturdirektør og tidligere høyrebyråd, Hilde Barstad. Hun har hatt posisjonen siden 2011.

Stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp) er blant de som ønsker å bli kulturdirektør.
Stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp) er blant de som ønsker å bli kulturdirektør.

En annen søker er stortingsrepresentant fra Akershus, Ib Thomsen (Frp).

Blant de velkvalifiserte søkerne er Nils Anker, tidligere direktør ved Kulturkvartalet i Ålesund, nå direktør ved Vestfoldmuseene. En annen velkvalifisert søker er Tone Østerdal, leder for kulturseksjonen i Akershus fylkeskommune.

En kuriøs søker

En mer kuriøs person på søkerlista er Thorbjørn Gaarder. Han er bosatt i Oslo og titulerer seg som «Chief Credit Officer». Den iherdige jobbsøkeren har tidligere søkt på jobben som politimester i Oslo, skattedirektør, finansdirektør, rådmann i Ullensaker, rådmann i Bærum, direktør ved Universitetet i Oslo, direktør i Fagpressen, ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, sjef for Domstoladministrasjonen, direktør for Helse Sør-Øst, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sekretariatsleder i Norsk Journalistlag og sjef for Brønnøysundregistrene.

Elisabeth Storaas Heggen informerer også om at kulturdirektøren blir plassert i kommunens lederlønnsregulativ og at Hilde Barstads lønn ligger i kategori B3, altså 958.000 kroner. I tillegg har hun et personlig tillegg på 115.000.

 

Slik ser søkerlista ut:

Søkerlisten til kulturdirektør i Oslo kommune.
Søkerlisten til kulturdirektør i Oslo kommune.