OSLO, Norge 20160927. Politiet i arbeid. Politiet gjennomfører alko-testing med alkometer. NB! Modellklarert til redaksjonell bruk.
– Årsaken til at tallene har økt kan bety at flere kjører mens de er påvirket av kokain. Det bekymrer oss selvfølgelig, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fra MA – Rusfri Trafikk.

Dobbelt så mye kokain blant bilførere. – Spesielt farlig

En fersk rapport fra Oslo Universitetssykehus viser at andelen trafikksaker hvor kokain er påvist i blodprøver fra bilførere mistenkt for ruskjøring har doblet seg. – Det bekymrer oss.

Publisert

Kokain ble i 2022 påvist i 681 (8 prosent) av blodprøvene fra førere mistenkt for ruspåvirket kjøring. For prøvene som ga utslag på både kokain og benzoylecgonin, viser statistikken 1413 (16 prosent) tilfeller.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som arbeider for at ingen skal dø som følge av ruskjøring, mener tallene er skremmende.

– Kokain er et sentralstimulerende stoff som gir kraftig og hurtig rus. Ved inntak av dette kan man få høyere tilbøyelighet til å ta risiko og sjanser. Det er spesielt farlig i trafikken, sier generalsekretær, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Flere førere påvirket av kokain

De siste ti årene har forekomsten av kokain blant bilførere vært i stadig vekst. I 2013 ble kokain kun påvist i et fåtall av norske politidistrikt. Siden 2018 har andelen ligget jevnt på fire prosent før den i fjor økte til åtte prosent. Nå påvises stoffet i samtlige distrikt.

– Årsaken til at tallene har økt kan bety at flere kjører mens de er påvirket av kokain. Det bekymrer oss selvfølgelig. Samtidig vet vi at politiet i økende grad har tatt i bruk Wipealyser spyttest under kontroll. Denne testen indikerer bruk av andre stoffer enn alkohol og kan være en forklaring på økt antall blodprøver til analyse, sier Kristoffersen i en pressemelding.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, i MA – Rusfri Trafikk.
– Det er ingen tvil om at det er svært mange bilførere på norske veier hver dag som utgjør en fare for omgivelsene, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, i MA – Rusfri Trafikk.

Økt kokainbruk i befolkningen

Tallene fra Oslo universitetssykehus kommer samtidig som samfunnsdebatten den siste tiden har handlet om økt kokainbruk blant nordmenn generelt. Kristoffersen ønsker ikke å trekke paralleller til den øvrige bruken i samfunnet, men tror tallene kan tyde på en uheldig utvikling.

– Det er oppsiktsvekkende at økningen på dette rusmiddelet er såpass kraftig. Ifølge Kripos’ beslagsstatistikk ble det i 2022 beslaglagt 117 kg kokain. I 2023 er dette tallet mangedoblet. Det er også påfallende at disse tallene kommer nærmest samtidig som debatten har gått om økt bruk i befolkningen, sier Kristoffersen.

Øvrige rusmidler

I 2022 ble det foretatt rusmiddelanalyser av 10 255 saker der bilføreren var mistenkt for ruspåvirket kjøring. Dette er en økning på 14 prosent fra 2021 og det høyeste årlige antall analyser noensinne.

En oversikt over hvilke rusmidler bilførere er påvirket av i 2022.
En oversikt over hvilke rusmidler bilførere er påvirket av i 2022.

I den totale statistikken er det fortsatt alkohol som hyppigst forekommer i blodprøver fra mistenkte påvirkede bilførere. Deretter kommer THC (virkestoffet i cannabis) og amfetaminer med henholdsvis 42 prosent og 32 prosent av blodprøvene der det ble utført utvidet analyse av andre rusmidler enn alkohol.

– Det er ingen tvil om at det er svært mange bilførere på norske veier hver dag som utgjør en fare for omgivelsene. Derfor ber vi alle om å ha lav terskel for å melde ifra der de ser mistenkelig kjøring. Det kan redde liv, mener Kristoffersen.

Powered by Labrador CMS