Per-Steinar Aasebø er seksjonssjef i Byrådsavdeling for Finans. Foto: Oslo kommune
Per-Steinar Aasebø er seksjonssjef i Byrådsavdeling for Finans. Foto: Oslo kommune

Oslo kommune vil få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Oslo kommune ønsker å bekjempe trakassering og gjøre det lettere å varsle.

Publisert

Oslo kommune og de kommunalt ansattes organisasjoner ble nylig enige om en felleserklæring om seksuell trakassering.

Hovedmålet med erklæringen er å få slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen, og i tillegg legge til rette for en kultur der det er trygt å melde fra om trakassering likevel forekommer.

Per-Steinar Aasebø er seksjonssjef i Byrådsavdeling for Finans. Han har skrevet under på erklæringen på vegne av Oslo kommune som arbeidsgiver.

– Det er viktig at arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte går i front og er tydelige på at seksuell trakassering ikke skal forekomme, sier han.

Tre trakasseringssaker i kommunen

Aasebø forklarer at erklæringen er et resultat av oppmerksomheten rundt tematikken den siste tiden. Oslo kommune har tatt initiativ til erklæringen.

Han forteller at det har vært trakasseringssaker i kommunen de siste årene.

– Tre saker er forelagt i 2016 og 2017. Anbefalingen i et av tilfellene var omplassering og i de to andre skriftlig advarsel. Det er i tillegg mottatt et varsel til kommunens sentrale varslerordning. Dette ble henlagt på grunn av mangelfulle opplysninger, forteller Aasebø.

Han legger også til at det i tillegg kan være saker som er varslet lokalt i kommunale avdelinger.

Vurderer flere tiltak

Et brev med informasjon om erklæringen har blitt sendt til kommunens etater, bydeler og foretak.

– I brevet bes det blant annet om at erklæringen blir gjort kjent og følges opp i samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Seksuell trakassering har også vært tema på et HR-forum med målgruppe kommunens HR-medarbeidere. Ytterligere tiltak vurderes, sier Aasebø.

Fem råd mot trakassering

Vedlagt brevet finner man også fem råd til bekjemping av seksuell trakassering. Disse er utarbeidet av NHO, LO, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet. De lyder som følger:

  • Forebygg uønsket oppførsel
  • La folk gjøre jobben sin
  • Husk at du er på jobb
  • Vær tydelig som leder
  • Si ifra til sjefen

Erklæringen og en grundigere forklaring av rådene kan leses i sin helhet her.

Powered by Labrador CMS