Flere hundre leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus kan miste jobbene sine. Foto: Wikipedia
Flere hundre leger i spesialisering ved Oslo universitetssykehus kan miste jobbene sine. Foto: Wikipedia

550 Oslo-leger står i fare for å miste jobben. Yngre legers forening vurderer rettslige skritt

Publisert

Lederen av Yngre leders forening kaller det nye systemet for en stygg "bruk og kast"-praksis og legene som rammes tør ikke stå frem av frykt for konsekvensene.

Informasjon som tillitsvalgte i Yngre legers forening ved Oslo universitetssykehus har innhentet fra HR-avdelingen og klinikktillitsvalgte, viser at minst 550 av alle Oslo universitetssykehus sine 1100 leger i spesialisering nå står i fare for å være uten jobb og uten mulighet til å få fullført de siste månedene av spesialistutdanningen sin. Dette skriver Dagens Medisin i en artikkel på sine nettsider.

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege. Det vil si etter minst seks års medisinstudium og ett og et halvt års turnustjeneste. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering.

Lyser ikke ut vikariater

– Legene som rammes har stort sett hatt spesialiseringen sin ved Oslo universitetssykehus, via en lang rekke korte vikariater på tre til seks måneder, og mangler kanskje bare seks måneder på å bli ferdig spesialist. Nå skyves de ut og blir stående på bar bakke, uten jobb. Mange er i etableringsfasen med barn og med økonomiske forpliktelser. Dette er kritisk, sier Anniken Riise Elnes til Dagens Medisin.

Hun er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Oslo universitetssykehus. Foreningen har ikke klart å få noen av legene det gjelder til å stå frem. De frykter det vil bli enda vanskeligere å få forlenget vikariat eller få fast jobb om de stiller opp.

Årsaken til at legene skyves ut er, ifølge Riise Elnes, at sykehuset ikke lenger vil utlyse vikariater.

– I stedet ansettes leger direkte uten utlysing, rett fra gjennomstrømslisten, sier Riise Elnes.

En gjennomstrømsliste består av leger i spesialisering fra andre sykehus som trenger spesialisert tjeneste ved Oslo universitetssykehus. En slik rotasjonstjeneste, eller gjennomstrømstilling, kan ikke utlyses. Kun leger med fast stilling kan stå på listen.

En stygg "bruk og kast"-praksis

Tidligere ble spesialiseringsstillinger ved sykehusene lyst om stillinger med en varighet på fire til seks år. Fra 2015 ble det et krav at alle spesialiseringsstillinger skal utlyses som faste stillinger. Samme år vedtok Stortinget at legen har rett til fast ansettelse etter tre år i vikariat.

Leder av Yngre legers forening, Christer Mjåset, viser til at Oslo universitetssykehus de siste årene har ansatt leger i spesialisering i vikariater i stedet for å utlyse faste stillinger.

– Nå innhentes sykehuset av denne strategien hver gang en lege begynner å nærme seg tre år i vikariat og har krav på fast stilling. For nok en gang å unngå å ansette fast, blir løsningen at sykehuset ikke forlenger vikariatet. Det som skulle ha vært en ansettelsesreform for å sikre yngre leger trygge arbeidsforhold, har altså endt med en nokså stygg "bruk og kast"-praksis, sier Mjåset.

Vurderer å koble på jurister

Anniken Riise Elnes sier de har gitt sykehuset muligheten til å rydde opp.

– Vi har opplevd liten vilje til å løse dette fra HR sin side, og det er ingen løsning i sikte. Blir vi ikke enige, må vi begynne å tviste på enkeltsaker slik at juristene i Legeforeningen kan ta dette videre, svarer Anniken Riise Elnes.

Det samme sier Christer Mjåset.

– Oslo universitetssykehus har ikke oversikt over egne ansatte og synes å handle i panikk. Det eneste alternativet fremover synes å være å forfølge rene juridiske spor. Det er ganske nedslående.

Sykehuset forstår utålmodigheten

Direktør for HR og personal ved Oslo universitetssykehus, Morten A. Meyer, avviser at sykehuset har en agenda hvor leger skvises ut, slik han oppfatter at det gis inntrykk av.

– Min erfaring er at vi finner løsninger for det store flertallet, men det kan tid. Så jeg forstår godt utålmodigheten til leger i gammel ordning med en uavklart situasjon, sier han.

Powered by Labrador CMS