Når det nærmer seg ferdigstilling av Jordal er det uenighet om arealdisposisjon.  Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter/Kultur og idrettsbygg Oslo KF
Når det nærmer seg ferdigstilling av Jordal er det uenighet om arealdisposisjon. Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter/Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Skandalen vokser: Nye Jordal Amfi kan bli enda et år forsinket

Skandalen rundt hockeystadionen på Vålerenga vokser. Jordal Amfi kan bli kraftig forsinket og prisen blir stadig høyere. Nå legger byrådet 141 millioner ekstra på bordet.

Publisert

Det er i revidert budsjett byrådet vil foreslå å øke kostnadsrammen for nye Jordal Amfi med kr 141 millioner. Beløpet kommer på toppen av de allerede avsatte 553 millionene til ishallen. Den økte rammen skal dekke kostnader knyttet til vanskelige grunnforhold. I tillegg legger byrådet inn ekstra penger til en mediekube i hallen. Denne er større og bedre enn tidligere planlagt.

Det er utbyggeren av Jordal, entreprenøren NCC, som varsler at komplikasjonene rundt Jordal er større enn ventet, og at utbyggingen kan ta enda et år ekstra. Dette året kommer på toppen av det ekstra året som allerede er varslet. Dermed kan utbyggingen ta 3,5 år i stedet for halvannet år. I så fall blir det seriestart i ny stadion først om to år.

Vanskelig kulvert

– I forbindelse med fremgravingen av den siste delen av kulverten våren 2018, har det blitt avdekket større utfordringer enn forutsatt. I tillegg har entreprenør støtt på større mengder alunskifer som må håndteres, ifølge en pressemelding fra Kultur og idrettsbygg KF.

De nye utfordringene bør likevel ikke forsinke utbyggingen, mener direktør i Kultur og idrettsbygg KF, Eli Grimsby.

I dette røret går den vanskelige Hovinbekken. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
I dette røret går den vanskelige Hovinbekken. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Uenige om fremdriften

– Kultur og idrettsbygg er av den oppfatning at hallen bør kunne ferdigstilles med den ekstra tid som er gitt, men vi finner det likevel riktig å varsle brukere, innbyggere og andre interessenter om NCCs vurdering, sier direktør i Kultur og idrettsbygg KF, Eli Grimsby.

– Vi håper selvsagt at NCC er seg sitt ansvar bevisst og vil strekke seg for å sikre at Vålerenga og andre kan ta i bruk hallen som planlagt, sier ansvarlig byråd, Kjetil Lund.

LES OGSÅ: Nye Jordal Amfi blir ett år forsinket

Entreprenøren NCC beklager situasjonen

– Vi synes det er sterkt beklagelig at prosjektet Nye Jordal Amfi har havnet i denne situasjonen, sier viseadministrerende direktør for NCC Civil Engineering Norge, Rune Halvorsen, til Dagsavisen.

Han forklarer forsinkelsen med at kulvert Hovinbekken viste seg å ligge så høyt at den gikk gjennom den prosjekterte stadion. Videre nevner han store utfordringer knyttet til grunnforhold og fjellkvalitet, samt tre måneder forsinket rammetillatelse. Disse forholdene var ikke avdekket i Oslo kommunes forprosjekt, ifølge Halvorsen.

– Da vi oppdaget at kulverten lå høyere enn antatt ga vi tilbud til Oslo kommune om å legge kulverten rundt bygget. Dette takket de nei til, og det er en beslutning som vi ser konsekvensen av nå. Nå må vi bygge kulverten inn i bygningskroppen, og det gir en rekke tidskonsekvenser. Vi tror ikke Oslo kommune har innsett den faglige utfordringen. Vi er faglig trygge på at vår fremdriftsplan er riktig, sier Rune Halvorsen, til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS