Transportkjempen Schenker var i fjor muligens det første store firmaet i Oslo som tok i bruk elektriske varesykler. Her ser vi noen av varesyklene fotografert på operaen sommeren 2018. Foto: Schenker
Transportkjempen Schenker var i fjor muligens det første store firmaet i Oslo som tok i bruk elektriske varesykler. Her ser vi noen av varesyklene fotografert på operaen sommeren 2018. Foto: Schenker

Oslo kommune har lovet bedrifter støtte til kjøp av 188 elektriske lastesykler

Oslo kommune har så langt gitt bedrifter støtte til kjøp av i alt 188 elektriske lastesykler som skal brukes til leveranser rundt om i byen. Vegankafeen Funky Fresh Foods og transportfirmaet Koller Transport er to av firmaene.

Publisert Sist oppdatert

140 bedrifter har så langt fått innvilget støtte. Blant de 28 bedriftene som allerede har fått utbetalt støtten, er vinimportøren Mousey Wine, Oslo Murerne, Funky Fresh Food, Fersk Kosmetikk, Bravida Norge og Nortrade East.

Flere mindre firmaer har fått støtte til én lastesykkel, mens bedrifter som Bravida og Nortrade East har kunnet kjøpe henholdsvis fem og seks sykler.

Støtteordningen omfatter både større bedrifter og enkeltmannsforetak, men ikke privatpersoner. Bedriften må holde til i Oslo. Hver bedrift kan få støtte til opptil ti lastesykler, begrenset til maks 30% av kostnaden.

Oslo kommune skal gi 140 bedrifter økonomisk støtte til å gå til innkjøp av 188 elektriske lastesykler. Her deler ordfører Marianne Borgen ut is på Rådhusplassen i forbindelse med lanseringen av Oslo som Europas miljøhovedstad 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Oslo kommune skal gi 140 bedrifter økonomisk støtte til å gå til innkjøp av 188 elektriske lastesykler. Her deler ordfører Marianne Borgen ut is på Rådhusplassen i forbindelse med lanseringen av Oslo som Europas miljøhovedstad 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Både private og bedrifter kan søke om støtte

Støtteordningen er ifølge byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ment å få fart på markedet for elektriske lastesykler. Tanken er at de skal brukes til mindre vareleveranser og nyttetransporter rundt omkring i Oslo.

I søknadene viser bedriftene blant annet til at de vil bruke lastesyklene til å erstatte elbiler og drosjeturer.

Søknader behandles fortløpende til rammen på 3 millioner kroner er fordelt. Det eneste selskapet som til nå har fått maksbeløpet på 100.000 kroner, er Koller Transport.

På kommunens nettsider kan du leser mer og søke støtte.